Обяви и съобщения на Районен съд гр. Сливница

На 19.04.2019 г. от 9.00 часа до 16.00 часа в Районен съд – Сливница ще се проведе "Ден на отворените врати". Инициативата ще бъде съвместно с Районна прокуратура – Сливница на теми: „Насилието в училищата“, „Запознаване с опасностите в интернет пространството“, „Системата на правораздаването в България“.
Посещения:629968