Служители

Административен секретар:
тел. (0727) 423 86

Счетоводство и Каса:
Виктория Колева
тел. (0727) 423 86

Съдебни Секретари:
Жанета Божилова
Галина Владимирова
Емилия Кузева
Петър Петров
тел. (0727) 422 58
Сузанка Борисова
тел. (0727) 422 47

Секретар СИС:
Биляна Любенова
тел. (0727) 425 26

Деловодство:
Димитрина Лозанова
Димка Митова
Марияна Димитрова
Евдокия Боянова
тел. (0727) 422 47

Грета Свиленова - по вписвания
тел. (0727) 424 83

Бюро съдимост и регистратура:
Лунка Пелова
тел. (0727) 422 47

Призовкар:
Бойко Иванов
тел. (0727) 422 47

Чистач:
Маруся Борисова


Посещения:629951