Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
23/01/2020 10:00 25 354/2018 Наказателно V Маркова чл. 343 б,ал. 2НК отложено
14/01/2020 11:30 12 212/2017 Гражданско III Великова ДЕЛБА отложено
05/12/2019 10:30 1 711/2018 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
03/12/2019 15:00 4 45/2017 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
03/12/2019 10:30 8 157/2015 Гражданско III Великова ИСК отложено
19/11/2019 13:00 2 177/2016 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
19/11/2019 10:29 22 207/2015 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
18/11/2019 14:30 19 224/2019 Гражданско I Гергинска чл. 150, чл.51 ал. 4, вр. чл. 59 отложено
18/11/2019 10:30 15 775/2018 Гражданско V Маркова ДЕЛБА отложено
14/11/2019 14:30 17 372/2019 Гражданско III Великова чл. 124, ГПК отложено
14/11/2019 14:00 13 19/2019 Гражданско III Великова чл. 49 ал. 1 СК отложено
14/11/2019 10:30 7 333/2018 Гражданско III Великова чл. 415 ГПК отложено
12/11/2019 15:00 11 193/2002 Гражданско III Великова ДЕЛБА отложено
12/11/2019 13:30 5 612/2016 Гражданско I Гергинска чл. 108 ЗС отложено
12/11/2019 10:30 28 703/2017 Гражданско I Гергинска чл. 109 ЗС отложено

Посещения:689843