Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
12/09/2019 13:30 7 599/2013 Наказателно ІV Николов чл.195, ал.1 НК отложено
05/06/2019 10:30 64 39/2017 Наказателно I Гергинска чл.279,ал.1 НК отложено
03/04/2019 11:00 11 21/2017 Гражданско I Гергинска ИСК отложено
16/11/2018 11:00 1 245/2016 Гражданско ІV Николов 127 а ал.2 СК отложено
24/10/2018 14:00 24 267/2015 Гражданско IV Николов чл. 23, ал.2 СК и чл. 29, ал.3 СК отложено
20/10/2018 11:30 15 208/2017 Гражданско IV Николов ДЕЛБА отложено
10/10/2018 13:30 11 381/2017 Наказателно IV Николов чл. 130, ал. 2 НК отложено
10/10/2018 11:30 14 28/2017 Гражданско IV Николов чл. 124, ал. 1 ГПК отложено
10/10/2018 11:00 13 660/2016 Гражданско IV Николов ДЕЛБА отложено
10/10/2018 10:30 12 177/2018 Гражданско IV Николов ДЕЛБА отложено
08/10/2018 13:30 50 528/2017 Наказателно IV Николов чл. 343 в,ал. 2 НК отложено
05/10/2018 09:00 40 1144/2015 Наказателно III Михайлова чл. 251, ал.1 НК отложено
04/10/2018 10:45 26 237/2018 Наказателно III Великова НП отложено
03/10/2018 15:00 3 672/2017 Гражданско V Маркова ИСК отложено
03/10/2018 14:00 32 10/2017 Гражданско IV Николов чл. 124, ал. 1 ГПК отложено

Посещения:569459