Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
23/01/2020 10:00 25 354/2018 Наказателно V Маркова чл. 343 б,ал. 2НК отложено
07/10/2019 10:30 2 747/2018 Наказателно V Маркова чл. 78 а, НК отложено
01/10/2019 10:30 15 425/2018 Гражданско I Гергинска ИСК отложено
30/09/2019 13:30 3 786/2018 Гражданско V Маркова чл. 124, ал. 1 ГПК отложено
25/09/2019 13:30 36 188/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
25/09/2019 10:30 15 798/2018 Наказателно V Маркова чл. 196, ал. 1 НК отложено
24/09/2019 13:30 22 746/2018 Наказателно I Гергинска НП отложено
24/09/2019 11:00 9 597/2018 Наказателно I Гергинска чл. 270 ал. 1НК, чл. 343 в ал. 3 НК отложено
24/09/2019 10:30 13 207/2015 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
18/09/2019 14:30 5 10/2017 Гражданско V Маркова чл. 124, ал. 1 ГПК отложено
18/09/2019 11:00 56 646/2018 Наказателно V Маркова чл. 183, ал. 4 НК отложено
18/09/2019 10:59 23 73/2018 Гражданско V Маркова чл. 124, ал. 1 ГПК отложено
18/09/2019 10:30 55 313/2017 Наказателно V Маркова чл. 129, ал. 2НК отложено
17/09/2019 11:30 6 787/2018 Гражданско III Великова ДЕЛБА отложено
17/09/2019 10:30 38 375/2018 Гражданско III Великова ИСК отложено

Посещения:663466