Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
23/01/2020 10:00 25 354/2018 Наказателно V Маркова чл. 343 б,ал. 2НК отложено
07/10/2019 10:30 2 747/2018 Наказателно V Маркова чл. 78 а, НК отложено
12/09/2019 13:30 7 599/2013 Наказателно ІV Николов чл.195, ал.1 НК отложено
06/08/2019 10:30 11 627/2018 Гражданско III Великова чл. 49 СК отложено
03/07/2019 11:00 18 185/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
03/07/2019 10:30 22 174/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
03/07/2019 10:28 23 175/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
03/07/2019 10:00 20 80/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
03/07/2019 10:00 21 173/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
02/07/2019 11:00 16 737/2018 Гражданско I Гергинска чл. 410 ГПК отложено
02/07/2019 10:30 65 703/2017 Гражданско I Гергинска чл. 109 ЗС отложено
25/06/2019 16:00 86 679/2018 Наказателно I Гергинска НП отложено
25/06/2019 14:00 13 602/2015 Гражданско I Гергинска чл. 124, ал. 1 ГПК отложено
20/06/2019 11:00 3 316/2018 Гражданско III Великова ИСК отложено
20/06/2019 10:30 4 212/2017 Гражданско III Великова ДЕЛБА отложено

Посещения:644955