Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
12/09/2019 13:30 7 599/2013 Наказателно ІV Николов чл.195, ал.1 НК отложено
05/06/2019 10:30 64 39/2017 Наказателно I Гергинска чл.279,ал.1 НК отложено
03/04/2019 11:00 11 21/2017 Гражданско I Гергинска ИСК отложено
16/11/2018 11:00 1 245/2016 Гражданско ІV Николов 127 а ал.2 СК отложено
13/09/2018 11:00 48 172/2016 Наказателно І Гергинска чл.183 ал.1 НК отложено
21/08/2018 13:30 5 36/2017 Наказателно IV Николов чл.281,ал.2НК отложено
15/06/2018 10:00 25 1144/2015 Наказателно III Михайлова чл.251,НК отложено
14/06/2018 11:00 17 290/2017 Гражданско I Гергинска ИСК отложено
12/06/2018 11:00 29 713/2017 Гражданско I Гергинска чл.343 в,ал.2 НК отложено
07/06/2018 14:30 15 362/2017 Гражданско I Гергинска чл.422,ГПК отложено
07/06/2018 14:00 13 451/2017 Гражданско I Гергинска ИСК отложено
07/06/2018 14:00 20 284/2018 Гражданско I Гергинска чл.422,ГПК отложено
07/06/2018 13:30 5 694/2015 Гражданско I Гергинска чл. 30 ЗН отложено
07/06/2018 11:30 19 214/2017 Гражданско I Гергинска ИСК отложено
07/06/2018 10:30 4 437/2017 Гражданско I Гергинска Делба отложено

Посещения:547939