Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
26/04/2021 13:30 21 82/2018 Гражданско VI Гергинска чл. 108 ЗС отложено
26/04/2021 11:00 2 360/2018 Наказателно II Тодорова чл. 234, ал. 1 НК отложено
26/04/2021 10:30 22 248/2020 Наказателно II Тодорова НП отложено
22/04/2021 10:30 20 474/2018 Гражданско VI Гергинска Делба отложено
19/04/2021 13:30 56 194/2020 Наказателно V Маркова чл. 234, ал. 1 НК отложено
19/04/2021 10:30 55 470/2019 Наказателно V Маркова чл. 339, ал. 1 НК отложено
14/04/2021 11:00 34 28/2018 Наказателно V Маркова чл. 149, ал. 2 НК отложено
13/04/2021 10:30 22 219/2016 Гражданско I Василев Делба отложено
12/04/2021 10:30 45 599/2019 Наказателно V Маркова чл. 212, ал. 1 НК отложено
08/04/2021 13:30 19 870/2019 Гражданско VI Гергинска чл. 32, ал. 2 ЗС отложено
08/04/2021 10:45 8 239/2019 Гражданско II Тодорова ИСК отложено
08/04/2021 10:30 23 479/2019 Наказателно II Тодорова НП отложено
06/04/2021 14:00 23 373/2018 Гражданско I Василев Делба отложено
06/04/2021 12:40 48 627/2019 Наказателно I Василев НП отложено
06/04/2021 12:00 24 673/2016 Гражданско I Василев чл. 124 ГПК отложено

Посещения:866785