Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
23/01/2020 10:00 25 354/2018 Наказателно V Маркова чл. 343 б,ал. 2НК отложено
12/09/2019 13:30 7 599/2013 Наказателно ІV Николов чл.195, ал.1 НК отложено
05/06/2019 10:30 64 39/2017 Наказателно I Гергинска чл.279,ал.1 НК отложено
03/04/2019 11:00 11 21/2017 Гражданско I Гергинска ИСК отложено
23/03/2019 10:30 16 541/2015 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
21/03/2019 10:30 12 316/2018 Гражданско III Великова ИСК отложено
14/03/2019 10:30 14 469/2018 Гражданско III Великова чл. 49 СК отложено
12/03/2019 15:00 32 633/2018 Наказателно I Гергинска чл. 78 а, НК отложено
12/03/2019 14:30 33 715/2018 Наказателно I Гергинска НП отложено
12/03/2019 14:00 17 45/2017 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
12/03/2019 11:30 6 695/2018 Наказателно I Гергинска чл. 325 ал. 1 НК отложено
12/03/2019 11:00 9 704/2018 Наказателно I Гергинска НП отложено
12/03/2019 11:00 10 706/2018 Наказателно I Гергинска НП отложено
12/03/2019 10:30 10 233/2018 Гражданско III Великова чл. 26, ал. 2 ЗЗД отложено
12/03/2019 10:30 11 681/2018 Наказателно I Гергинска НП отложено

Посещения:616345