Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
26/01/2021 10:45 8 616/2019 Наказателно I Василев чл. 144 НК отложено
14/12/2020 10:30 10 798/2018 Наказателно V Маркова чл. 196 НК отложено
11/12/2020 13:30 80 645/2019 Наказателно I Василев чл. 131, чл. 325 Нк отложено
11/12/2020 11:40 25 858/2019 Гражданско I Василев иск отложено
08/12/2020 13:20 9 627/2019 Наказателно I Василев НП отложено
08/12/2020 10:30 32 7/2019 Гражданско I Василев чл. 432 ГПК отложено
07/12/2020 14:00 63 194/2020 Наказателно V Маркова чл. 381, чл. 237 НК отложено
04/12/2020 10:30 84 407/2018 Наказателно I Гергинска чл. 131, чл. 216 , чл. 325 НК отложено
01/12/2020 13:30 33 159/2019 Гражданско I Василев чл. 415 ГПК отложено
01/12/2020 12:00 65 361/2020 Наказателно I Василев НП отложено
01/12/2020 11:45 67 370/2020 Наказателно I Василев НП отложено
01/12/2020 11:10 29 375/2019 Гражданско I Василев чл. 422 ГПК отложено
30/11/2020 14:00 20 635/2019 Гражданско V Маркова чл. 51 ЗЗД отложено
30/11/2020 11:00 22 259/2020 Гражданско V Маркова ЗЗДН отложено
26/11/2020 14:30 10 465/2020 Наказателно I Василев кумулация отложено

Посещения:832479