Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
12/09/2019 13:30 7 599/2013 Наказателно ІV Николов чл.195, ал.1 НК отложено
05/06/2019 10:30 64 39/2017 Наказателно I Гергинска чл.279,ал.1 НК отложено
03/04/2019 11:00 11 21/2017 Гражданско I Гергинска ИСК отложено
16/11/2018 11:00 1 245/2016 Гражданско ІV Николов 127 а ал.2 СК отложено
06/11/2018 10:30 21 169/2018 Наказателно I Гергинска НП отложено
24/10/2018 14:00 24 267/2015 Гражданско IV Николов чл. 23, ал.2 СК и чл. 29, ал.3 СК отложено
20/10/2018 11:30 15 208/2017 Гражданско IV Николов ДЕЛБА отложено
18/10/2018 10:30 1 463/2018 Гражданско III Великова чл. 50 СК отложено
18/10/2018 10:30 26 605/2017 Гражданско III Великова чл.415, ГПК отложено
10/10/2018 13:30 11 381/2017 Наказателно IV Николов чл. 130, ал. 2 НК отложено
10/10/2018 11:30 14 28/2017 Гражданско IV Николов чл. 124, ал. 1 ГПК отложено
10/10/2018 11:00 13 660/2016 Гражданско IV Николов ДЕЛБА отложено
10/10/2018 10:30 12 177/2018 Гражданско IV Николов ДЕЛБА отложено
08/10/2018 13:30 50 528/2017 Наказателно IV Николов чл. 343 в,ал. 2 НК отложено
08/10/2018 10:30 17 283/2018 Наказателно V Маркова НП отложено

Посещения:587756