Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
23/01/2020 11:00 9 373/2019 Гражданско I Гергинска делба отложено
23/01/2020 11:00 11 93/2019 Наказателно III Великова чл. 343, ал. 1 НК отложено
23/01/2020 10:30 10 525/2019 Наказателно III Великова чл. 343 в,ал. 2 НК отложено
23/01/2020 10:00 25 354/2018 Наказателно V Маркова чл. 343 б,ал. 2НК отложено
21/01/2020 10:30 4 232/2019 Наказателно III Великова чл. 281, ал. 2 НК отложено
21/01/2020 10:30 84 20/2019 Наказателно I Гергинска чл. 144 ,ал. 3, НК отложено
16/01/2020 11:00 80 264/2019 Наказателно I Гергинска чл. 198 ал. 1 НК отложено
14/01/2020 14:00 83 531/2019 Наказателно I Гергинска чл. 78 а,НК отложено
14/01/2020 13:30 52 271/2019 Наказателно I Гергинска чл. 296, ал. 1НК отложено
14/01/2020 11:30 7 553/2018 Гражданско I Гергинска чл. 422 ГПК отложено
14/01/2020 11:30 12 212/2017 Гражданско III Великова ДЕЛБА отложено
14/01/2020 10:30 44 309/2019 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
16/12/2019 10:45 4 913/2017 Гражданско V Маркова делба отложено
16/12/2019 10:30 1 73/2018 Гражданско V Маркова чл. 124, ГПК отложено
16/12/2019 10:00 2 730/2018 Гражданско V Маркова делба отложено

Посещения:698187