Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
10/03/2020 10:30 64 295/2019 Наказателно III Великова чл. 325, ал. 2 НК отложено
09/03/2020 10:30 1 255/2019 Наказателно V Маркова чл. 281, ал. 2 НК отложено
11/02/2020 10:30 19 302/2018 Наказателно I Гергинска чл. 343 в,ал. 2 НК отложено
11/02/2020 10:30 56 405/2019 Наказателно III Великова чл. 354 ал. 3 НК отложено
11/02/2020 10:30 56 405/2019 Наказателно III Великова чл. 354 ал. 3 НК отложено
10/02/2020 14:15 46 184/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
10/02/2020 14:00 45 302/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
06/02/2020 13:30 54 133/2019 Наказателно III Великова НП отложено
06/02/2020 11:30 39 177/2019 Наказателно III Великова НП отложено
06/02/2020 11:15 38 176/2019 Наказателно III Великова НП отложено
06/02/2020 10:30 51 473/2019 Наказателно I Гергинска чл. 183, ал. 1 НК отложено
06/02/2020 10:30 51 473/2019 Наказателно I Гергинска чл. 183, ал. 1 НК отложено
03/02/2020 10:30 26 798/2018 Наказателно V Маркова чл. 196, ал. 1 вр. чл. 195 НК отложено
31/01/2020 14:00 48 597/2019 Наказателно I Гергинска чл. 270, ал. 1 чл. 343 б,НК отложено
31/01/2020 10:30 53 407/2018 Наказателно I Гергинска чл. 131, ал. 1 чл. 216 ал. 1 НК отложено

Посещения:705967