Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
12/09/2019 13:30 7 599/2013 Наказателно ІV Николов чл.195, ал.1 НК отложено
05/06/2019 10:30 64 39/2017 Наказателно I Гергинска чл.279,ал.1 НК отложено
03/04/2019 11:00 11 21/2017 Гражданско I Гергинска ИСК отложено
07/02/2019 10:30 26 447/2016 Гражданско IV Гергинска ДЕЛБА отложено
30/01/2019 11:00 25 446/2017 Гражданско IV Николов чл.32, ЗС отложено
30/01/2019 10:30 5 621/2016 Гражданско IV Николов чл. 341, ал. 1 ГПК отложено
18/01/2019 15:00 12 127/2014 Наказателно VI Йорданов чл. 195, ал. 1НК отложено
15/01/2019 13:30 85 496/2018 Наказателно I Гергинска чл. 183, ал. 4 НК отложено
15/01/2019 10:30 78 302/2018 Наказателно I Гергинска чл. 343 в,ал. 2НК отложено
08/01/2019 10:30 4 93/2018 Гражданско III Великова ДЕЛБА отложено
19/12/2018 10:30 40 913/2017 Гражданско IV Николов ДЕЛБА отложено
18/12/2018 14:00 26 381/2017 Наказателно IV Николов чл. 130, ал. 2 НК отложено
17/12/2018 15:00 38 808/2017 Гражданско IV Николов ДЕЛБА отложено
17/12/2018 13:30 41 795/2017 Гражданско IV Николов ИСК отложено
17/12/2018 13:30 44 158/2016 Гражданско V Маркова чл. 124, ал. 1 ГПК отложено

Посещения:601299