Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
30/07/2020 11:00 6 295/2019 Наказателно ІІІ Родопски чл.325, ал.2 НК отложено
29/07/2020 11:25 12 771/2019 Гражданско III Родопски чл. 178 ЗМВР отложено
29/07/2020 11:20 8 759/2019 Гражданско III Родопски чл. 178 ЗМВР отложено
29/07/2020 11:10 10 768/2019 Гражданско III Родопски чл. 178 ЗМВР отложено
29/07/2020 11:05 9 776/2019 Гражданско III Родопски чл. 178 ЗМВР отложено
22/07/2020 11:15 17 654/2017 Гражданско III Родопски делба отложено
22/07/2020 11:00 2 89/2019 Гражданско III Родопски делба отложено
22/07/2020 11:00 16 691/2017 Гражданско III Родопски делба отложено
22/07/2020 10:40 1 527/2016 Гражданско III Родопски делба отложено
21/07/2020 10:30 2 870/2019 Гражданско III Родопски чл. 32, ал. 2 ЗС отложено
21/07/2020 10:00 10 731/2018 Гражданско III Родопски ИСК отложено
16/07/2020 11:10 8 100/2020 Наказателно ІІІ Родопски НП отложено
16/07/2020 11:00 9 98/2020 Наказателно ІІІ Родопски НП отложено
14/07/2020 11:00 5 649/2019 Гражданско III Родопски чл. 422 ГПК отложено
09/07/2020 11:30 20 90/2020 Наказателно ІІІ Родопски чл.343б, ал.2 НК отложено

Посещения:820935