Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
30/07/2020 11:00 6 295/2019 Наказателно ІІІ Родопски чл.325, ал.2 НК отложено
16/07/2020 11:10 8 100/2020 Наказателно ІІІ Родопски НП отложено
16/07/2020 11:00 9 98/2020 Наказателно ІІІ Родопски НП отложено
09/07/2020 11:30 20 90/2020 Наказателно ІІІ Родопски чл.343б, ал.2 НК отложено
09/07/2020 11:10 7 104/2020 Наказателно ІІІ Родопски НП отложено
06/07/2020 13:30 32 456/2019 Наказателно V Маркова чл.195 ал.1 НК отложено
01/07/2020 13:30 19 255/2019 Наказателно V Маркова чл.281 НК отложено
29/06/2020 15:00 30 66/2020 Наказателно V Маркова НП отложено
29/06/2020 14:30 37 657/2019 Наказателно V Маркова кумулация назн. на сл.защитник
29/06/2020 14:00 29 24/2020 Наказателно V Маркова НП отложено
29/06/2020 14:00 34 25/2020 Наказателно V Маркова НП отложено
29/06/2020 11:30 18 530/2019 Наказателно V Маркова чл.195, ал.1 НК отложено
29/06/2020 11:00 17 643/2018 Наказателно V Маркова чл.134, ал.1 НК отложено
29/06/2020 10:30 16 353/2019 Наказателно V Маркова чл.209, ал.1 НК отложено
24/06/2020 15:00 31 67/2020 Наказателно V Маркова НП отложено

Посещения:783527