Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
23/01/2020 10:00 25 354/2018 Наказателно V Маркова чл. 343 б,ал. 2НК отложено
12/09/2019 13:30 7 599/2013 Наказателно ІV Николов чл.195, ал.1 НК отложено
05/06/2019 10:30 64 39/2017 Наказателно I Гергинска чл.279,ал.1 НК отложено
14/05/2019 13:30 57 495/2018 Наказателно III Великова НП отложено
14/05/2019 10:30 43 627/2018 Гражданско III Великова чл. 49 СК отложено
09/05/2019 13:30 20 316/2018 Гражданско III Великова ИСК отложено
09/05/2019 10:30 60 711/2018 Наказателно III Великова НП отложено
08/05/2019 10:30 46 28/2018 Наказателно V Маркова чл. 149, ал. 2 НК отложено
25/04/2019 13:30 49 560/2018 Наказателно III Великова чл. 78 а, НК отложено
25/04/2019 11:30 19 226/2018 Гражданско III Великова ДЕЛБА отложено
24/04/2019 11:30 54 790/2018 Наказателно V Маркова НП отложено
24/04/2019 11:00 53 65/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
24/04/2019 10:30 28 3/2019 Гражданско V Маркова чл. 201 НК отложено
23/04/2019 14:30 37 715/2018 Наказателно I Гергинска НП отложено
23/04/2019 13:30 10 421/2018 Наказателно I Гергинска НП отложено

Посещения:629979