Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
29/03/2021 11:00 33 798/2018 Наказателно V Маркова чл. 196, ал. 1, вр. чл. 195, ал. 1 НК отложено
23/02/2021 11:00 22 654/2017 Гражданско I Василев Делба отложено
23/02/2021 10:30 17 658/2019 Наказателно I Василев чл. 281, ал. 2 НК отложено
23/02/2021 10:30 45 170/2020 Наказателно VI Гергинска чл. 331, ал. 3 НК отложено
22/02/2021 13:30 54 635/2019 Гражданско V Маркова чл. 51, ал. 1 ЗЗД отложено
22/02/2021 13:30 54 635/2019 Гражданско V Маркова чл. 51, ал. 1 ЗЗД отложено
16/02/2021 13:20 15 627/2019 Наказателно I Василев НП отложено
16/02/2021 13:00 16 219/2016 Гражданско I Василев Делба отложено
16/02/2021 12:40 19 373/2018 Гражданско I Василев Делба отложено
16/02/2021 12:20 26 673/2016 Гражданско I Василев чл. 124 ГПК отложено
16/02/2021 12:00 27 827/2018 Гражданско I Василев чл. 415 ГПК отложено
16/02/2021 11:40 25 7/2019 Гражданско I Василев чл. 432, ал. 1 КЗ отложено
16/02/2021 10:30 48 207/2015 Гражданско I Василев Делба отложено
15/02/2021 11:00 31 617/2019 Наказателно V Маркова чл. 129, ал. 2 НК отложено
11/02/2021 13:30 38 625/2019 Наказателно VI Гергинска НП отложено

Посещения:852506