Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
07/05/2020 13:01 30 332/2019 Наказателно III Станкева чл. 343 б,ал. 2 НК отложено
07/05/2020 10:00 29 93/2019 Наказателно III Станкева чл. 343 б,ал. 2 НК отложено
30/04/2020 11:00 19 526/2019 Наказателно III Станкева чл. 196, ал. 1 вр. чл. 194 НК отложено
28/04/2020 11:30 25 525/2019 Наказателно III Станкева чл. 343 в,ал. 2 НК отложено
23/04/2020 13:30 5 624/2019 Наказателно I Гергинска НП отложено
23/04/2020 13:30 8 659/2019 Наказателно I Гергинска НП отложено
23/04/2020 11:30 17 235/2019 Наказателно III Станкева чл. 354 ал. 3 НК отложено
23/04/2020 10:00 17 232/2019 Наказателно III Станкева чл. 281, ал. 2 НК отложено
22/04/2020 14:30 9 460/2019 Наказателно I Гергинска чл. 281, ал. 2 НК отложено
21/04/2020 11:00 4 473/2019 Наказателно I Гергинска чл. 183, ал. 1 НК отложено
21/04/2020 10:30 12 264/2019 Наказателно I Гергинска чл. 198 ал. 1 НК отложено
15/04/2020 11:00 7 157/2015 Гражданско III Станкева ИСК отложено
13/04/2020 10:30 17 358/2017 Гражданско V Маркова делба отложено
09/04/2020 10:30 2 374/2018 Гражданско I Гергинска ИСК отложено
08/04/2020 10:00 25 781/2018 Гражданско III Станкева чл. 341 ГПК отложено

Посещения:728675