Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
12/09/2019 13:30 7 599/2013 Наказателно ІV Николов чл.195, ал.1 НК отложено
09/09/2019 10:30 2 682/2018 Гражданско V Маркова ИСК отложено
06/08/2019 10:30 11 627/2018 Гражданско III Великова чл. 49 СК отложено
26/07/2019 14:00 72 217/2017 Наказателно VI Йорданов чл. 280, ал. 2 НК отложено
18/07/2019 10:30 61 67/2019 Наказателно III Великова НП отложено
17/07/2019 14:30 24 741/2017 Гражданско V Маркова ИСК отложено
17/07/2019 14:00 26 621/2016 Гражданско V Маркова чл. 341, ал. 1 ГПК отложено
11/07/2019 10:30 32 259/2019 Наказателно III Великова чл. 343 б,ал. 2НК отложено
09/07/2019 14:30 19 135/2019 Наказателно III Великова НП отложено
09/07/2019 14:00 33 302/2018 Наказателно I Гергинска чл. 343 б,ал. 2НК отложено
09/07/2019 13:30 16 302/2019 Гражданско I Гергинска ЗЗДН отложено
09/07/2019 10:30 62 420/2018 Наказателно III Великова НП отложено
04/07/2019 15:00 7 253/2019 Гражданско III Великова ЗЗДН отложено
04/07/2019 14:30 3 295/2019 Наказателно III Великова чл.325, ал. 2 НК отложено
04/07/2019 13:30 64 38/2019 Наказателно III Великова НП отложено

Посещения:652204