Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
30/01/2020 10:30 27 360/2018 Наказателно III Великова чл. 234, ал. 1 НК отложено
29/01/2020 14:30 42 353/2019 Наказателно V Маркова чл. 209, ал. 1 НК отложено
29/01/2020 14:00 43 258/2019 Наказателно V Маркова чл. 280, ал. 2 НК отложено
29/01/2020 13:45 33 366/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
29/01/2020 13:30 34 426/2019 Наказателно V Маркова чл. 78 а,НК отложено
28/01/2020 14:00 35 251/2019 Наказателно I Гергинска чл. 78 а,НК отложено
27/01/2020 13:30 16 643/2018 Наказателно V Маркова чл. 134, ал. 1 НК отложено
27/01/2020 10:30 17 245/2019 Наказателно V Маркова чл. 195, ал. 1НК отложено
23/01/2020 13:30 23 322/2019 Наказателно III Великова чл. 343 б,НК отложено
23/01/2020 11:00 9 373/2019 Гражданско I Гергинска делба отложено
23/01/2020 11:00 11 93/2019 Наказателно III Великова чл. 343, ал. 1 НК отложено
23/01/2020 10:30 10 525/2019 Наказателно III Великова чл. 343 в,ал. 2 НК отложено
23/01/2020 10:00 25 354/2018 Наказателно V Маркова чл. 343 б,ал. 2НК отложено
21/01/2020 13:30 21 635/2018 Наказателно I Гергинска чл. 149, ал. 1 НК отложено
21/01/2020 10:30 4 232/2019 Наказателно III Великова чл. 281, ал. 2 НК отложено

Посещения:706019