Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
07/04/2020 10:30 6 547/2019 Наказателно V Маркова реабилитация отложено
07/04/2020 10:30 18 207/2015 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
06/04/2020 10:00 30 1/2020 Наказателно III Станкева НП отложено
02/04/2020 14:30 27 361/2019 Наказателно I Гергинска НП отложено
02/04/2020 13:30 15 373/2018 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
02/04/2020 11:30 14 260/2014 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
02/04/2020 10:30 12 711/2018 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
31/03/2020 14:30 14 302/2018 Наказателно I Гергинска чл. 343 в,ал. 2 НК отложено
31/03/2020 14:00 45 407/2018 Наказателно I Гергинска чл. 131, ал. 1 чл. 216 ал. 1 НК отложено
31/03/2020 13:30 37 251/2019 Наказателно I Гергинска чл. 78 а,НК отложено
31/03/2020 10:30 22 635/2018 Наказателно I Гергинска чл. 149, ал. 2 НК отложено
30/03/2020 14:00 15 395/2019 Гражданско V Маркова ИСК отложено
30/03/2020 10:30 1 775/2018 Гражданско V Маркова ДЕЛБА отложено
25/03/2020 13:30 12 913/2017 Гражданско V Маркова ДЕЛБА отложено
25/03/2020 11:00 3 730/2018 Гражданско V Маркова ДЕЛБА отложено

Посещения:728674