Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
05/03/2019 10:30 8 679/2018 Наказателно I Гергинска НП отложено
27/02/2019 14:30 28 313/2017 Наказателно V Маркова чл. 129, ал. 2НК отложено
27/02/2019 10:30 6 355/2018 Гражданско V Маркова ИСК отложено
26/02/2019 11:30 1 420/2018 Наказателно III Великова НП отложено
26/02/2019 11:00 37 795/2017 Гражданско I Гергинска ИСК отложено
26/02/2019 10:30 2 375/2018 Гражданско III Великова ИСК отложено
26/02/2019 10:30 38 795/2017 Гражданско I Гергинска ИСК отложено
25/02/2019 14:30 7 641/2018 Гражданско V Маркова ДЕЛБА отложено
25/02/2019 14:00 5 898/2017 Гражданско V Маркова чл. 422, ГПК отложено
21/02/2019 10:30 34 490/2018 Гражданско III Великова чл. 14 ЗЛС отложено
19/02/2019 11:00 24 178/2017 Гражданско I Гергинска ИСК отложено
19/02/2019 10:30 20 634/2018 Наказателно III Великова чл. 195, ал. 1НК отложено
19/02/2019 10:30 25 602/2015 Гражданско I Гергинска чл. 124, ГПК отложено
18/02/2019 11:00 31 28/2018 Гражданско V Маркова чл. 124, ал. 1 ГПК отложено
18/02/2019 10:30 32 660/2016 Гражданско V Маркова ДЕЛБА отложено

Посещения:616380