Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
23/04/2019 13:30 11 422/2018 Наказателно I Гергинска НП отложено
23/04/2019 13:30 12 424/2018 Наказателно I Гергинска НП отложено
23/04/2019 13:30 13 425/2018 Наказателно I Гергинска НП отложено
23/04/2019 13:30 14 18/2019 Наказателно I Гергинска НП отложено
23/04/2019 13:30 35 360/2018 Наказателно III Великова чл. 234, ал. 1 отложено
23/04/2019 11:30 34 178/2017 Гражданско I Гергинска ИСК отложено
23/04/2019 11:00 33 602/2015 Гражданско I Гергинска чл. 124, ал. 1 ГПК отложено
23/04/2019 10:30 14 233/2018 Гражданско III Великова чл. 26, ал. 2 ЗЗД отложено
23/04/2019 10:30 38 795/2017 Гражданско I Гергинска ИСК отложено
23/04/2019 10:30 42 339/2017 Гражданско III Великова чл. 278 ГПК отложено
22/04/2019 14:30 24 55/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
22/04/2019 14:15 23 19/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
22/04/2019 14:00 11 913/2017 Гражданско V Маркова ДЕЛБА отложено
22/04/2019 13:45 10 65/2018 Гражданско V Маркова чл. 410 ГПК, чл. 414 ГПК отложено
22/04/2019 11:30 8 621/2016 Гражданско V Маркова ДЕЛБА отложено

Посещения:629978