Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
13/05/2021 13:30 43 611/2020 Наказателно VI Гергинска НП отложено
13/05/2021 10:30 24 113/2020 Наказателно VI Гергинска чл. 343в, ал. 2 НК отложено
13/05/2021 10:00 8 56/2021 Гражданско VI Гергинска чл. 207 ГПК отложено
11/05/2021 13:15 61 25/2021 Наказателно I Василев НП отложено
11/05/2021 13:00 32 840/2018 Гражданско I Василев Делба отложено
11/05/2021 13:00 59 631/2020 Наказателно I Василев НП отложено
11/05/2021 11:50 41 592/2020 Наказателно I Василев чл. 343б, ал. 2 НК отложено
11/05/2021 11:40 36 662/2019 Наказателно I Василев чл. 234, ал. 1 НК отложено
11/05/2021 11:20 25 609/2017 Гражданско I Василев ИСК отложено
11/05/2021 11:00 35 645/2019 Наказателно I Василев чл. 131 НК отложено
11/05/2021 11:00 62 38/2021 Наказателно I Василев чл. 279,ал. 1 НК отложено
10/05/2021 11:30 15 78/2020 Гражданско V Маркова отложено
10/05/2021 11:15 32 530/2019 Наказателно V Маркова чл. 195 НК отложено
10/05/2021 11:00 13 530/2019 Гражданско V Маркова ЧЛ. 422 ГПК отложено
10/05/2021 10:30 11 632/2019 Гражданско V Маркова Делба отложено

Посещения:892225