Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
24/06/2020 15:00 31 67/2020 Наказателно V Маркова НП отложено
24/06/2020 14:30 19 481/2019 Гражданско V Маркова делба отложено
24/06/2020 14:00 18 496/2019 Гражданско V Маркова делба отложено
24/06/2020 13:30 21 621/2016 Гражданско V Маркова чл. 341 ал. 1 ГПК отложено
24/06/2020 11:00 24 470/2019 Наказателно V Маркова чл.339, ал.1 НК отложено
24/06/2020 10:30 12 617/2019 Наказателно V Маркова 129, ал.2 НК отложено
22/06/2020 14:30 15 48/2020 Наказателно V Маркова чл.279, а.1 НК отложено
22/06/2020 14:00 14 509/2019 Наказателно V Маркова чл.183, ал.1 НК отложено
22/06/2020 13:30 11 635/2019 Наказателно V Маркова 183 НК отложено
22/06/2020 11:30 25 75/2020 Наказателно V Маркова НП отложено
22/06/2020 11:30 26 644/2019 Наказателно V Маркова ЗБППМН отложено
09/06/2020 11:00 4 582/2020 Гражданско III Родопски изменение на издръжка отложено
02/06/2020 11:00 21 171/2020 Наказателно ІІІ Маркова чл.157 ЗЗ за експертиза
19/05/2020 11:50 3 171/2020 Наказателно III Родопски чл. 157 ЗЗ отложено
19/05/2020 10:30 7 255/2019 Наказателно V Маркова чл. 281, ал. 2 НК отложено

Посещения:820933