Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
22/04/2019 11:00 7 10/2017 Гражданско V Маркова Уст. ИСК отложено
22/04/2019 10:30 40 73/2018 Гражданско V Маркова чл. 124, ал. 1 ГПК отложено
18/04/2019 14:00 58 70/2019 Наказателно III Великова чл. 196, ал. 1 НК отложено
16/04/2019 14:59 59 16/2019 Наказателно III Великова чл.343б, ал.2 НК отложено
16/04/2019 14:00 40 695/2018 Наказателно I Гергинска чл. 325 ал. 1 НК отложено
16/04/2019 13:30 37 808/2017 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
16/04/2019 10:30 5 619/2018 Гражданско III Великова чл. 143, ал. 2 и чл. 149 СК отложено
16/04/2019 10:30 15 45/2017 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
13/04/2019 13:30 9 158/2016 Гражданско V Маркова чл. 124, ГПК отложено
11/04/2019 14:45 21 740/2018 Наказателно V Маркова НП отложено
11/04/2019 13:30 19 737/2018 Наказателно III Великова НП отложено
11/04/2019 11:00 30 691/2017 Гражданско III Великова ДЕЛБА отложено
11/04/2019 10:30 31 654/2017 Гражданско III Великова ДЕЛБА отложено
10/04/2019 14:00 32 21/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
10/04/2019 14:00 33 753/2018 Наказателно V Маркова НП отложено

Посещения:629977