Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
06/04/2020 14:00 45 496/2019 Гражданско V Маркова делба отложено
06/04/2020 13:45 35 621/2016 Гражданско V Маркова делба отложено
06/04/2020 13:30 1 300/2018 Гражданско V Маркова делба отложено
06/04/2020 10:30 45 644/2019 Наказателно V Маркова ЗБППМН отложено
06/04/2020 10:00 30 1/2020 Наказателно III Станкева НП отложено
02/04/2020 14:30 27 361/2019 Наказателно I Гергинска НП отложено
02/04/2020 13:30 15 373/2018 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
02/04/2020 11:30 14 260/2014 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
02/04/2020 10:30 12 711/2018 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
31/03/2020 14:30 14 302/2018 Наказателно I Гергинска чл. 343 в,ал. 2 НК отложено
31/03/2020 14:00 45 407/2018 Наказателно I Гергинска чл. 131, ал. 1 чл. 216 ал. 1 НК отложено
31/03/2020 13:30 37 251/2019 Наказателно I Гергинска чл. 78 а,НК отложено
31/03/2020 10:30 22 635/2018 Наказателно I Гергинска чл. 149, ал. 2 НК отложено
30/03/2020 14:30 36 509/2019 Наказателно V Маркова чл. 183, ал. 1 НК отложено
30/03/2020 14:00 15 395/2019 Гражданско V Маркова ИСК отложено

Посещения:755942