Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
07/05/2020 10:00 29 93/2019 Наказателно III Станкева чл. 343 б,ал. 2 НК отложено
04/05/2020 11:00 1 28/2018 Наказателно V Маркова чл. 149, ал. 2 НК отложено
30/04/2020 11:00 19 526/2019 Наказателно III Станкева чл. 196, ал. 1 вр. чл. 194 НК отложено
29/04/2020 10:30 11 254/2019 Гражданско V Маркова чл. 432, ал. 1 КЗ отложено
28/04/2020 11:30 25 525/2019 Наказателно III Станкева чл. 343 в,ал. 2 НК отложено
28/04/2020 10:00 50 134/2019 Наказателно III Станкева НП отложено
23/04/2020 13:30 5 624/2019 Наказателно I Гергинска НП отложено
23/04/2020 13:30 8 659/2019 Наказателно I Гергинска НП отложено
23/04/2020 11:30 17 235/2019 Наказателно III Станкева чл. 354 ал. 3 НК отложено
23/04/2020 10:00 17 232/2019 Наказателно III Станкева чл. 281, ал. 2 НК отложено
22/04/2020 14:30 9 460/2019 Наказателно I Гергинска чл. 281, ал. 2 НК отложено
21/04/2020 11:00 4 473/2019 Наказателно I Гергинска чл. 183, ал. 1 НК отложено
21/04/2020 10:30 12 264/2019 Наказателно I Гергинска чл. 198 ал. 1 НК отложено
21/04/2020 10:00 9 219/2016 Гражданско III Станкева делба отложено
21/04/2020 09:00 51 56/2019 Наказателно I Гергинска чл. 129, ал. 2НК отложено

Посещения:783525