Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
10/02/2020 14:15 46 184/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
10/02/2020 14:00 45 302/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
10/02/2020 13:30 27 724/2018 Гражданско V Маркова чл. 124, ГПК отложено
10/02/2020 13:00 5 545/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
10/02/2020 11:30 42 25/2019 Гражданско V Маркова ИСК отложено
10/02/2020 10:30 21 775/2018 Гражданско V Маркова ДЕЛБА отложено
10/02/2020 10:00 3 825/2018 Гражданско V Маркова чл. 124, ГПК отложено
06/02/2020 14:00 15 460/2019 Наказателно I Гергинска чл. 281, ал. 2 НК отложено
06/02/2020 13:30 54 133/2019 Наказателно III Великова НП отложено
06/02/2020 11:30 39 177/2019 Наказателно III Великова НП отложено
06/02/2020 11:15 38 176/2019 Наказателно III Великова НП отложено
06/02/2020 11:00 19 372/2019 Наказателно I Гергинска НП отложено
06/02/2020 10:30 51 473/2019 Наказателно I Гергинска чл. 183, ал. 1 НК отложено
06/02/2020 10:30 51 473/2019 Наказателно I Гергинска чл. 183, ал. 1 НК отложено
04/02/2020 11:00 20 327/2019 Наказателно I Гергинска чл. 213 а НК отложено

Посещения:716028