Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
21/01/2020 10:30 84 20/2019 Наказателно I Гергинска чл. 144 ,ал. 3, НК отложено
16/01/2020 11:00 80 264/2019 Наказателно I Гергинска чл. 198 ал. 1 НК отложено
14/01/2020 14:00 83 531/2019 Наказателно I Гергинска чл. 78 а,НК отложено
14/01/2020 13:30 52 271/2019 Наказателно I Гергинска чл. 296, ал. 1НК отложено
14/01/2020 13:30 55 547/2019 Наказателно III Великова реабилитация отложено
14/01/2020 11:30 7 553/2018 Гражданско I Гергинска чл. 422 ГПК отложено
14/01/2020 11:30 12 212/2017 Гражданско III Великова ДЕЛБА отложено
14/01/2020 10:30 44 309/2019 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
16/12/2019 10:45 4 913/2017 Гражданско V Маркова делба отложено
16/12/2019 10:30 1 73/2018 Гражданско V Маркова чл. 124, ГПК отложено
16/12/2019 10:00 2 730/2018 Гражданско V Маркова делба отложено
13/12/2019 10:30 53 198/2011 Гражданско I Гергинска делба отложено
12/12/2019 13:00 8 432/2019 Наказателно I Гергинска НП отложено
10/12/2019 11:15 40 422/2019 Гражданско III Великова теглене на детски влог отложено
10/12/2019 11:15 40 379/2018 Гражданско III Великова чл. 422 ГПК отложено

Посещения:706018