Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
14/02/2019 10:30 23 883/2016 Наказателно III Великова чл. 183, ал. 1 НК отложено
12/02/2019 15:00 9 458/2018 Гражданско I Гергинска чл. 2 ал. 1 т. 3 ЗОДОВ отложено
12/02/2019 14:30 11 479/2018 Наказателно I Гергинска НП отложено
12/02/2019 13:30 13 425/2018 Наказателно I Гергинска НП отложено
12/02/2019 13:30 14 424/2018 Наказателно I Гергинска НП отложено
12/02/2019 13:30 15 422/2018 Наказателно I Гергинска НП отложено
12/02/2019 13:30 16 421/2018 Наказателно I Гергинска НП отложено
12/02/2019 10:30 1 93/2018 Гражданско III Великова ДЕЛБА отложено
12/02/2019 10:30 54 566/2017 Наказателно I Гергинска чл. 280, ал. 2 НК отложено
11/02/2019 13:30 55 28/2018 Наказателно V Маркова чл. 149, ал. 2 НК отложено
11/02/2019 10:31 56 415/2018 Наказателно V Маркова чл. 183, ал. 1 НК отложено
11/02/2019 10:30 9 597/2018 Наказателно I Гергинска чл. 270 ал. 1НК, чл. 343 в ал. 3 НК отложено
07/02/2019 14:00 20 260/2014 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
07/02/2019 13:30 44 585/2015 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
07/02/2019 11:30 57 710/2015 Гражданско I Гергинска чл. 417 ГПК отложено

Посещения:616379