Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
03/02/2021 14:00 15 213/2020 Наказателно V Маркова НП отложено
03/02/2021 11:00 30 220/2020 Наказателно V Маркова НП отложено
03/02/2021 10:30 12 643/2018 Наказателно V Маркова чл. 194 НК отложено
02/02/2021 14:20 5 375/2019 Гражданско I Василев чл. 26 ЗЗдетето отложено
02/02/2021 13:40 41 309/2019 Гражданско I Василев Делба отложено
02/02/2021 13:20 42 145/2020 Гражданско I Василев Делба отложено
29/01/2021 15:00 31 528/2020 Наказателно VI Гергинска чл. 343в, ал. 2 НК отложено
29/01/2021 13:30 36 177/2020 Наказателно VI Гергинска чл. 251, ал. 1 НК отложено
29/01/2021 10:30 27 264/2019 Наказателно I Гергинска чл. 198, ал. 1 НК отложено
26/01/2021 14:30 16 430/2020 Наказателно I Василев чл. 155 ЗЗ отложено
26/01/2021 14:00 49 130/2019 Гражданско I Василев разпределение на ползване отложено
26/01/2021 13:40 33 784/2018 Гражданско I Василев чл. 108 ЗС отложено
26/01/2021 13:20 32 612/2019 Гражданско I Василев ИСК отложено
26/01/2021 10:45 8 616/2019 Наказателно I Василев чл. 144 НК отложено
25/01/2021 13:00 52 818/2019 Гражданско V Маркова ИСК отложено

Посещения:852503