Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
04/07/2019 11:30 8 226/2019 Наказателно I Гергинска чл. 343 в,ал. 2 НК отложено
04/07/2019 11:00 8 177/2016 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
04/07/2019 10:30 24 495/2018 Наказателно III Великова НП отложено
04/07/2019 10:30 43 162/2019 Гражданско I Гергинска ЗЗДН отложено
03/07/2019 11:30 25 65/2018 Гражданско V Маркова ИСК отложено
03/07/2019 11:00 18 185/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
03/07/2019 10:30 22 174/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
03/07/2019 10:28 23 175/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
03/07/2019 10:00 20 80/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
03/07/2019 10:00 21 173/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
02/07/2019 14:30 69 735/2018 Наказателно I Гергинска чл. 183, ал. 1 НК отложено
02/07/2019 13:30 32 104/2018 Гражданско I Гергинска чл. 19, ал. 3, ЗЗД отложено
02/07/2019 11:30 47 251/2019 Наказателно I Гергинска чл. 78 а, НК отложено
02/07/2019 11:00 16 737/2018 Гражданско I Гергинска чл. 410 ГПК отложено
02/07/2019 10:30 16 360/2018 Наказателно III Великова чл. 234, ал. 1 НК отложено

Посещения:652203