Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
22/04/2021 15:00 27 332/2019 Наказателно I Гергинска чл. 343б, ал. 1 НК отложено
22/04/2021 10:30 20 474/2018 Гражданско VI Гергинска Делба отложено
20/04/2021 12:40 7 465/2018 Гражданско I Василев ИСК отложено
20/04/2021 12:40 17 232/2019 Наказателно I Василев чл.281, ал. 2 НК отложено
20/04/2021 12:20 18 466/2020 Наказателно I Василев реабилитация отложено
20/04/2021 11:40 11 593/2020 Наказателно I Василев НП отложено
20/04/2021 11:30 12 595/2020 Наказателно I Василев НП отложено
20/04/2021 10:50 71 462/2020 Наказателно I Василев НП отложено
20/04/2021 10:30 38 407/2018 Гражданско I Василев Делба отложено
19/04/2021 13:30 56 194/2020 Наказателно V Маркова чл. 234, ал. 1 НК отложено
19/04/2021 10:30 55 470/2019 Наказателно V Маркова чл. 339, ал. 1 НК отложено
14/04/2021 11:00 34 28/2018 Наказателно V Маркова чл. 149, ал. 2 НК отложено
13/04/2021 14:00 18 175/2020 Наказателно I Василев чл. 127 СК отложено
13/04/2021 13:40 13 633/2020 Наказателно I Василев НП отложено
13/04/2021 13:30 69 581/2020 Наказателно I Василев НП отложено

Посещения:892221