Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
25/01/2021 11:00 51 259/2020 Гражданско V Маркова ЗЗДН отложено
20/01/2021 10:30 25 124/2020 Наказателно V Маркова чл. 325, ал. 2 НК отложено
19/01/2021 15:15 29 376/2020 Наказателно IV Николов НП отложено
19/01/2021 15:00 28 368/2020 Наказателно IV Николов НП отложено
19/01/2021 14:45 27 352/2020 Наказателно IV Николов НП отложено
19/01/2021 14:30 26 351/2020 Наказателно IV Николов НП отложено
19/01/2021 14:00 22 312/2020 Наказателно IV Николов НП отложено
19/01/2021 13:30 21 306/2020 Наказателно IV Николов НП отложено
19/01/2021 11:30 15 397/2019 Гражданско I Василев ИСК отложено
19/01/2021 10:30 11 822/2018 Гражданско I Николов ИСК отложено
18/01/2021 15:00 53 278/2020 Гражданско V Маркова чл. 178, ал. 3 ЗМВР отложено
18/01/2021 14:30 8 78/2020 Гражданско V Маркова чл. 124 ГПК отложено
18/01/2021 13:30 40 656/2019 Гражданско V Маркова ЧЛ. 422 ГПК отложено
18/01/2021 11:30 3 530/2019 Гражданско V Василев ЧЛ. 422 ГПК отложено
18/01/2021 11:30 7 52/2020 Гражданско V Маркова Делба отложено

Посещения:852502