Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
15/04/2020 11:00 7 157/2015 Гражданско III Станкева ИСК отложено
15/04/2020 10:00 7 249/2019 Гражданско III Станкева жалба с/у адм. акт отложено
13/04/2020 13:30 5 456/2019 Наказателно V Маркова чл. 195, ал. 1НК отложено
13/04/2020 10:30 17 358/2017 Гражданско V Маркова делба отложено
09/04/2020 10:30 2 374/2018 Гражданско I Гергинска ИСК отложено
08/04/2020 10:00 25 781/2018 Гражданско III Станкева чл. 341 ГПК отложено
07/04/2020 10:30 6 547/2019 Наказателно V Маркова реабилитация отложено
07/04/2020 10:30 18 207/2015 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
06/04/2020 14:00 45 496/2019 Гражданско V Маркова делба отложено
06/04/2020 13:45 35 621/2016 Гражданско V Маркова делба отложено
06/04/2020 13:30 1 300/2018 Гражданско V Маркова делба отложено
06/04/2020 10:30 45 644/2019 Наказателно V Маркова ЗБППМН отложено
06/04/2020 10:00 30 1/2020 Наказателно III Станкева НП отложено
02/04/2020 14:30 27 361/2019 Наказателно I Гергинска НП отложено
02/04/2020 13:30 15 373/2018 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено

Посещения:783524