Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
30/03/2020 11:30 35 470/2019 Наказателно V Маркова чл. 339 ал.1 НК отложено
30/03/2020 10:30 1 775/2018 Гражданско V Маркова ДЕЛБА отложено
26/03/2020 10:30 10 295/2019 Наказателно III Станкева чл. 325, ал. 2 НК отложено
25/03/2020 13:30 12 913/2017 Гражданско V Маркова ДЕЛБА отложено
25/03/2020 11:00 3 730/2018 Гражданско V Маркова ДЕЛБА отложено
25/03/2020 11:00 4 418/2019 Гражданско V Маркова чл. 49 ал. 1 СК отложено
25/03/2020 10:30 2 25/2019 Гражданско V Маркова ИСК отложено
24/03/2020 13:30 19 514/2019 Наказателно I Гергинска НП отложено
24/03/2020 13:30 25 524/2019 Наказателно I Гергинска чл. 129, ал.2 НК, чл. 142, ал.4 НК, чл. 343б, ал.3 НК отложено
24/03/2020 11:30 24 429/2019 Наказателно I Гергинска НП отложено
24/03/2020 10:30 20 20/2019 Наказателно I Гергинска чл. 144 ,ал. 3, НК отложено
23/03/2020 13:00 12 455/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
23/03/2020 10:30 35 643/2018 Наказателно V Маркова чл. 134, ал. 1 НК отложено
17/03/2020 10:30 3 553/2018 Гражданско I Гергинска чл. 422 ГПК отложено
16/03/2020 13:30 42 353/2019 Наказателно V Маркова чл. 209 ал. 1 НК отложено

Посещения:755939