Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
07/02/2019 11:00 58 612/2016 Гражданско I Гергинска чл.108,ЗС отложено
07/02/2019 10:30 26 447/2016 Гражданско IV Гергинска ДЕЛБА отложено
07/02/2019 10:30 57 644/2018 Наказателно III Великова чл. 183, ал. 1 НК отложено
04/02/2019 10:45 43 913/2015 Гражданско V Маркова ДЕЛБА отложено
04/02/2019 10:30 36 158/2016 Гражданско V Маркова чл.124 ал.1 ГПК отложено
04/02/2019 10:30 40 65/2018 Гражданско V Маркова ИСК отложено
31/01/2019 13:00 59 376/2018 Наказателно III Великова НП отложено
31/01/2019 11:30 58 640/2018 Наказателно III Великова НП отложено
31/01/2019 11:00 38 655/2018 Наказателно III Великова НП отложено
31/01/2019 10:30 36 701/2018 Наказателно III Великова НП отложено
31/01/2019 10:30 37 707/2018 Наказателно III Великова НП отложено
31/01/2019 10:30 58 448/2018 Наказателно I Гергинска НП отложено
30/01/2019 14:59 50 21/2017 Гражданско I Гергинска ИСК отложено
30/01/2019 14:30 30 631/2018 Наказателно I Гергинска чл. 195, ал. 1НК отложено
30/01/2019 11:00 17 797/2018 Наказателно V Маркова чл. 155, ЗЗ отложено

Посещения:616378