Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
19/05/2020 10:30 7 255/2019 Наказателно V Маркова чл. 281, ал. 2 НК отложено
18/05/2020 13:30 18 353/2019 Наказателно V Маркова чл. 209 ал. 1 НК отложено
14/05/2020 10:30 21 295/2019 Наказателно III Родопски чл. 325, ал. 2 НК отложено
11/05/2020 10:30 8 798/2018 Наказателно V Маркова чл. 196, ал. 1 вр. чл. 195 НК отложено
07/05/2020 13:01 30 332/2019 Наказателно III Станкева чл. 343 б,ал. 2 НК отложено
07/05/2020 10:00 29 93/2019 Наказателно III Станкева чл. 343 б,ал. 2 НК отложено
04/05/2020 11:00 1 28/2018 Наказателно V Маркова чл. 149, ал. 2 НК отложено
30/04/2020 11:00 19 526/2019 Наказателно III Станкева чл. 196, ал. 1 вр. чл. 194 НК отложено
29/04/2020 10:30 11 254/2019 Гражданско V Маркова чл. 432, ал. 1 КЗ отложено
28/04/2020 11:30 25 525/2019 Наказателно III Станкева чл. 343 в,ал. 2 НК отложено
28/04/2020 10:00 50 134/2019 Наказателно III Станкева НП отложено
23/04/2020 13:30 5 624/2019 Наказателно I Гергинска НП отложено
23/04/2020 13:30 8 659/2019 Наказателно I Гергинска НП отложено
23/04/2020 11:30 17 235/2019 Наказателно III Станкева чл. 354 ал. 3 НК отложено
23/04/2020 10:00 17 232/2019 Наказателно III Станкева чл. 281, ал. 2 НК отложено

Посещения:820932