Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
10/12/2019 11:00 38 781/2018 Гражданско III Великова чл. 341, ал. 1 ГПК отложено
10/12/2019 10:45 33 323/2019 Гражданско III Великова издаване на акт за смърт отложено
10/12/2019 10:30 42 9/2019 Гражданско III Великова ИСК отложено
10/12/2019 09:30 35 18/2019 Гражданско III Великова ИСК отложено
09/12/2019 10:30 4 28/2018 Наказателно V Маркова чл. 149, ал. 2 НК отложено
06/12/2019 10:30 15 327/2019 Наказателно I Гергинска чл. 213 а НК отложено
05/12/2019 14:30 10 460/2019 Наказателно I Гергинска чл. 281, ал. 2 НК отложено
05/12/2019 11:30 62 372/2019 Наказателно I Гергинска НП отложено
05/12/2019 10:30 1 711/2018 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
05/12/2019 10:30 49 560/2018 Наказателно III Великова чл. 78 а,НК отложено
05/12/2019 10:00 61 348/2019 Наказателно I Гергинска НП отложено
04/12/2019 13:30 48 517/2018 Гражданско V Маркова чл. 55, ал. 1 отложено
04/12/2019 11:00 7 429/2019 Наказателно I Гергинска НП отложено
04/12/2019 11:00 47 623/2019 Наказателно V Маркова чл. 343 б,НК отложено
04/12/2019 10:30 6 627/2018 Гражданско III Великова чл. 49 ал. 1 СК отложено

Посещения:706017