Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
03/02/2020 10:30 26 798/2018 Наказателно V Маркова чл. 196, ал. 1 вр. чл. 195 НК отложено
31/01/2020 14:00 48 597/2019 Наказателно I Гергинска чл. 270, ал. 1 чл. 343 б,НК отложено
31/01/2020 10:30 29 524/2019 Наказателно I Гергинска чл. 129, ал. 2НК отложено
31/01/2020 10:30 53 407/2018 Наказателно I Гергинска чл. 131, ал. 1 чл. 216 ал. 1 НК отложено
30/01/2020 13:30 33 374/2018 Гражданско I Гергинска ИСК отложено
30/01/2020 10:30 27 360/2018 Наказателно III Великова чл. 234, ал. 1 НК отложено
29/01/2020 14:30 42 353/2019 Наказателно V Маркова чл. 209, ал. 1 НК отложено
29/01/2020 14:00 43 258/2019 Наказателно V Маркова чл. 280, ал. 2 НК отложено
29/01/2020 13:45 33 366/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
29/01/2020 13:30 34 426/2019 Наказателно V Маркова чл. 78 а,НК отложено
29/01/2020 13:00 9 231/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
29/01/2020 11:00 26 621/2016 Гражданско V Маркова ДЕЛБА отложено
29/01/2020 11:00 26 621/2016 Гражданско V Маркова ДЕЛБА отложено
29/01/2020 10:30 23 61/2019 Гражданско V Маркова ИСК отложено
29/01/2020 10:30 25 300/2018 Гражданско V Маркова ДЕЛБА отложено

Посещения:716026