Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
27/09/2019 13:30 52 217/2017 Наказателно VI Йорданов чл. 280, ал. 2 НК отложено
26/09/2019 15:30 10 300/2019 Гражданско I Гергинска чл. 127, ГПК отложено
26/09/2019 14:00 16 233/2018 Гражданско III Великова чл. 26, ал. 2 ЗЗД отложено
26/09/2019 13:30 5 735/2018 Наказателно I Гергинска чл. 183 ал. 1 НК отложено
26/09/2019 13:30 27 264/2019 Наказателно I Гергинска чл. 198 ал. 1 НК отложено
26/09/2019 10:30 2 703/2017 Гражданско I Гергинска чл. 109 ЗС отложено
26/09/2019 10:30 17 495/2018 Наказателно III Великова НП отложено
26/09/2019 10:30 55 635/2019 Наказателно I Гергинска чл. 149, ал. 2 НК отложено
25/09/2019 13:30 36 188/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
25/09/2019 10:30 15 798/2018 Наказателно V Маркова чл. 196, ал. 1 НК отложено
24/09/2019 15:00 4 373/2018 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
24/09/2019 14:30 35 602/2015 Гражданско I Гергинска чл. 124, ГПК отложено
24/09/2019 14:00 12 493/2016 Гражданско III Великова ДЕЛБА отложено
24/09/2019 13:45 28 467/2017 Гражданско I Гергинска ИСК отложено
24/09/2019 13:30 19 295/2019 Наказателно III Великова НП отложено

Посещения:689891