Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
09/03/2020 10:30 1 255/2019 Наказателно V Маркова чл. 281, ал. 2 НК отложено
05/03/2020 10:30 48 375/2018 Гражданско III Великова ИСК отложено
04/03/2020 14:00 40 366/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
04/03/2020 13:30 39 456/2019 Наказателно V Маркова чл. 195, ал. 1НК отложено
04/03/2020 11:00 21 621/2016 Гражданско V Маркова ДЕЛБА отложено
04/03/2020 10:30 20 300/2018 Гражданско V Маркова ДЕЛБА отложено
02/03/2020 10:30 23 28/2018 Наказателно V Маркова чл.149 ал. 2 НК отложено
26/02/2020 11:30 41 231/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
26/02/2020 10:30 28 56/2019 Наказателно I Гергинска чл. 129, ал. 2НК отложено
25/02/2020 11:30 10 290/2019 Гражданско V Маркова ИСК отложено
24/02/2020 15:00 15 644/2019 Наказателно V Маркова ЗБППМН отложено
24/02/2020 14:30 33 471/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
24/02/2020 14:00 34 501/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
24/02/2020 13:45 35 510/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
24/02/2020 13:30 11 598/2019 Наказателно V Маркова НП отложено

Посещения:728672