Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
17/09/2019 13:30 36 232/2019 Наказателно III Великова чл. 281, ал. 2 НК отложено
17/09/2019 11:30 6 787/2018 Гражданско III Великова ДЕЛБА отложено
17/09/2019 10:30 38 375/2018 Гражданско III Великова ИСК отложено
12/09/2019 13:30 7 599/2013 Наказателно ІV Николов чл.195, ал.1 НК отложено
11/09/2019 10:30 9 61/2019 Наказателно III Маркова чл. 234, ал. 1 НК отложено
09/09/2019 14:00 41 107/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
09/09/2019 13:45 11 174/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
09/09/2019 13:31 13 80/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
09/09/2019 13:30 10 175/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
09/09/2019 13:30 12 173/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
09/09/2019 13:00 20 621/2018 Гражданско V Маркова чл. 132, ал. 1, чл. 127 , ал. 2 СК отложено
09/09/2019 11:30 39 184/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
09/09/2019 11:00 20 450/2018 Гражданско V Маркова чл. 127, ГПК отложено
09/09/2019 10:45 19 608/2018 Гражданско V Маркова ИСК отложено
09/09/2019 10:30 2 682/2018 Гражданско V Маркова ИСК отложено

Посещения:674211