Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
11/03/2009 10:30 78 211/2008 VI Гергинска Чл. 195 ал. 1 НК Отложено
10/03/2009 14:00 25 87/2008 VI Гергинска Вещен иск Отложено
10/03/2009 13:30 17 480/2008 І Михайлова Отложено
10/03/2009 13:30 18 273/2008 І Михайлова Отложено
10/03/2009 13:00 50 223/2008 VI Гергинска Чл. 279 ал. 1 НК Отложено
10/03/2009 11:30 6 328/2007 І Михайлова Отложено
10/03/2009 11:30 34 253/2008 VI Гергинска Жалба срещу НП Отложено
10/03/2009 11:00 33 548/2008 VI Гергинска Жалба срещу НП Отложено
10/03/2009 10:30 1 55/2009 II Тодорова 0803 - Чл. 26 ал. 1 ЗЗДетето Отложено
10/03/2009 10:30 6 92/2009 II Тодорова Чл. 343б. ал. 1 вр. ал. 2 НК Отложено
10/03/2009 10:30 10 138/2008 І Михайлова Отложено
10/03/2009 10:30 15 309/2005 VI Гергинска Делба Отложено
10/03/2009 10:30 17 249/2008 III Атанасова 0300 - Чл. 124 ал. 1 ГПК Отложено
10/03/2009 10:00 6 332/2008 VI Гергинска 0120 - Чл. 100 ал. 1 СК Отложено
10/03/2009 10:00 29 83/2008 VI Гергинска Чл. 99 ал. 1 СК Отложено

Посещения:674182