Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
12/05/2009 10:00 15 7/2009 III Атанасова 0400 - Делба Отложено
12/05/2009 10:00 66 363/2008 VI Гергинска Чл. 242 ал. 3 вр. ал. 1 б."б" НК Отложено
12/05/2009 09:30 7 346/2008 III Атанасова 0200 - Иск Отложено
11/05/2009 14:00 47 166/2009 III Атанасова Чл. 157 от ЗЗ Отложено
11/05/2009 13:30 18 91/2009 II Тодорова Чл. 235 ал. 1 пр. 2 НК Отложено
11/05/2009 13:30 44 340/2008 V Маркова 0400 - Делба Отложено
11/05/2009 13:30 65 251/2001 IV Крумов Чл. 242 ал. 4 вр. ал. 1 НК Отложено
11/05/2009 11:30 1 3/2009 II Тодорова Жалба срещу НП по ЗДвП Отложено
11/05/2009 11:30 36 177/2008 V Маркова 0300 - Чл. 97 ал. 1 ГПК Отложено
11/05/2009 11:30 72 58/2009 II Тодорова Жалба срещу НП по ЗДвП Отложено
11/05/2009 11:00 34 221/2008 V Маркова 0400 - Чл. 341 ГПК Отложено
11/05/2009 11:00 46 334/2007 II Тодорова 0300 Отложено
11/05/2009 11:00 48 2/2009 II Тодорова 0900 - Жалба с/у реш. по ЗСПЗЗ Отложено
11/05/2009 10:00 27 97/2007 V Маркова 0310 - Чл. 14 ал. 4 ЗСПЗЗ Отложено
08/05/2009 10:30 79 160/2007 III Атанасова Чл. 279 ал. 1 пр. 2 НК Отложено

Посещения:705980