Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
14/04/2009 09:30 46 307/2008 III Атанасова 0800 - Чл. 19 ал. 1 ЗГР Отложено
13/04/2009 13:30 42 46/2009 V Маркова 0110 - Чл. 99 ал. 1 СК Отложено
13/04/2009 11:30 40 341/2008 V Маркова 0400 - Делба Отложено
13/04/2009 11:00 41 203/2008 V Маркова 0400 - Чл. 314 ГПК Отложено
13/04/2009 10:30 54 602/2008 II Тодорова Чл. 195 ал. 1 и чл. 194 ал. 1 НК Отложено
09/04/2009 14:00 35 238/2008 III Атанасова НП - ЗМ Отложено
09/04/2009 13:30 20 431/2008 III Атанасова Чл. 196 вр. чл. 195 и 194 НК Отложено
09/04/2009 11:00 36 530/2008 III Атанасова НП - РИОКОЗ Отложено
09/04/2009 10:00 73 569/2008 III Атанасова Жалба срещу НП Отложено
09/04/2009 09:30 110 48/2009 III Атанасова Чл. 216 ал. 4 вр. ал. 1 НК Отложено
08/04/2009 13:30 36 138/2008 I Михайлова Чл. 325 ал. 2 НК Отложено
08/04/2009 13:30 47 565/2008 I Михайлова Чл. 325 ал. 1 НК Отложено
08/04/2009 11:30 19 304/2008 I Михайлова 0200 - Чл. 19 ЗЗД Отложено
08/04/2009 11:30 35 36/2009 I Михайлова НП - ЗДвП Отложено
08/04/2009 11:30 46 52/2009 I Михайлова Чл. 194 ал. 1 вр. чл. 63 ал. 1 НК Отложено

Посещения:698190