Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
16/06/2009 09:30 57 261/2002 III Атанасова 0400 - Делба Отложено
15/06/2009 10:30 89 175/2009 VI Гергинска Жалба с/у НП на РИОКОЗ Отложено
15/06/2009 10:30 102 153/2009 VI Гергинска Чл. 343б. ал. 1 НК Отложено
15/06/2009 10:00 30 197/2008 V Маркова 0310 - Чл. 14 ал. 4 ЗСПЗЗ Отложено
12/06/2009 11:00 59 86/2009 IV Николов Частна тъжба (ЧХ) Отложено
11/06/2009 14:00 7 403/2008 III Атанасова Чл. 206 ал. 1 НК Отложено
11/06/2009 13:30 69 1/2009 III Атанасова Чл. 195 ал. 1 т. 3 вр. чл. 28 НК Отложено
11/06/2009 10:30 25 480/2008 I Михайлова Чл. 170 ал. 2 вр. ал. 1 НК Отложено
11/06/2009 10:30 26 145/2009 I Михайлова Чл. 343б. ал. 1 НК Отложено
11/06/2009 10:30 27 67/2009 I Михайлова Чл. 251 ал. 1 НК Отложено
11/06/2009 10:30 80 316/2008 III Атанасова НП по ЗЗДетето Отложено
11/06/2009 10:00 49 19/2009 III Атанасова Чл. 78а. НК Отложено
11/06/2009 09:30 66 470/2007 III Атанасова 78а. НК Отложено
10/06/2009 14:00 37 146/2009 IV Николов 0110 - Чл. 99 от СК Отложено
10/06/2009 13:30 19 91/2009 IV Николов Чл. 235 ал. 1 пр. 2 НК Отложено

Посещения:783482