Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
17/04/2009 09:30 26 251/2001 VI Крумов Чл. 242 ал. 4 НК Отложено
16/04/2009 10:00 66 445/2008 III Атанасова НП - ЗДвП Отложено
15/04/2009 14:00 93 586/2008 V Маркова Чл. 343б. ал. 1 НК Отложено
15/04/2009 13:30 94 609/2008 V Маркова Чл. 308 ал. 7 пр. 2 НК Отложено
15/04/2009 10:30 67 252/2008 V Маркова Чл. 159б. ал. 2 НК Отложено
14/04/2009 14:30 97 564/2008 V Маркова Жалба срещу НП по ЗМ Отложено
14/04/2009 14:30 98 84/2009 V Маркова Чл. 78а. НК Отложено
14/04/2009 14:00 85 218/2008 III Атанасова Чл. 308 ал. 7 пр. 2 и пр. 3 НК Отложено
14/04/2009 14:00 85 93/2009 V Маркова Кумулация Отложено
14/04/2009 13:30 56 19/2009 III Атанасова Чл. 78а. НК Отложено
14/04/2009 13:30 86 83/2009 V Маркова Жалба срещу НП по ЗДвП Отложено
14/04/2009 13:00 96 118/2009 V Маркова Жалба срещу НП на ОИТ Отложено
14/04/2009 10:30 70 484/2008 V Маркова Чл. 195 ал. 1 НК Отложено
14/04/2009 10:00 28 21/2009 VI Гергинска 0266 - Чл. 4 ЗЗДН Отложено
14/04/2009 10:00 48 78/2008 III Атанасова 0500 - КТ Отложено

Посещения:769743