Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
16/03/2009 10:30 57 252/2008 V Маркова Чл. 159а. ал. 2 НК Отложено
13/03/2009 11:30 4 580/2008 VI Гергинска НП - ЗООС Отложено
13/03/2009 10:00 2 478/2008 VI Гергинска НП - ЗДвП Отложено
13/03/2009 10:00 3 365/2006 VI Гергинска НП - ЗМ Отложено
12/03/2009 13:30 49 578/2008 VI Гергинска Чл. 129 ал. 2 НК Отложено
12/03/2009 11:00 3 6/2008 VI Гергинска Отложено
11/03/2009 14:00 41 539/2008 I Михайлова Чл. 343б. ал. 2 вр. ал. 1 НК Отложено
11/03/2009 14:00 83 81/2008 VI Гергинска чл. 316 пр. 2 и чл. 309 пр. 1 НК Отложено
11/03/2009 13:30 77 19/2008 VI Гергинска Чл. 194 ал. 1 НК Отложено
11/03/2009 11:30 29 565/2008 I Михайлова Хулиганство Отложено
11/03/2009 11:00 12 304/2008 I Михайлова Чл. 19 ЗЗД Отложено
11/03/2009 10:30 7 304/2007 І Михайлова Отложено
11/03/2009 10:30 24 351/2008 І Михайлова Отложено
11/03/2009 10:30 78 211/2008 VI Гергинска Чл. 195 ал. 1 НК Отложено
10/03/2009 14:00 25 87/2008 VI Гергинска Вещен иск Отложено

Посещения:728678