Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
19/02/2009 13:30 38 317/2007 V Маркова Чл. 195 ал. 1 НК Отложено
19/02/2009 13:30 63 331/2008 V Маркова Жалба срещу НП Отложено
19/02/2009 10:00 41 410/2008 V Маркова Чл. 234 НК Отложено
18/02/2009 10:30 1 532/2008 VI Гергинска Кумулация Отложено
14/02/2009 11:30 2 338/2008 І Михайлова Отложено
13/02/2009 10:30 26 4/2009 VI Гергинска Издръжка Отложено
12/02/2009 13:30 28 119/1995 I Михайлова Престъпление по служба Отложено
12/02/2009 11:30 14 246/2008 I Михайлова Чл. 19 ал. 3 ЗЗД Отложено
11/02/2009 13:30 5 295/2005 І Михайлова Отложено
11/02/2009 13:30 16 539/2008 І Михайлова Отложено
11/02/2009 10:30 3 158/2008 І Михайлова Отложено
03/02/2009 11:30 80 408/2007 VI Гергинска Чл. 279 ал. 1 НК Отложено
03/02/2009 10:00 91 585/2008 V Маркова Чл. 343б. ал. 1 НК Отложено
28/01/2009 10:30 2 337/2008 VI Гергинска Отложено
27/01/2009 10:30 35 574/2008 VI Гергинска Чл. 343б. ал. 1 НК Отложено

Посещения:755905