Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
14/04/2009 13:30 86 83/2009 V Маркова Жалба срещу НП по ЗДвП Отложено
14/04/2009 13:00 96 118/2009 V Маркова Жалба срещу НП на ОИТ Отложено
14/04/2009 10:30 70 484/2008 V Маркова Чл. 195 ал. 1 НК Отложено
14/04/2009 10:00 28 21/2009 VI Гергинска 0266 - Чл. 4 ЗЗДН Отложено
14/04/2009 10:00 48 78/2008 III Атанасова 0500 - КТ Отложено
14/04/2009 09:30 1 362/2007 III Атанасова 0300 - иск Отложено
14/04/2009 09:30 46 307/2008 III Атанасова 0800 - Чл. 19 ал. 1 ЗГР Отложено
13/04/2009 13:30 42 46/2009 V Маркова 0110 - Чл. 99 ал. 1 СК Отложено
13/04/2009 11:30 40 341/2008 V Маркова 0400 - Делба Отложено
13/04/2009 11:00 41 203/2008 V Маркова 0400 - Чл. 314 ГПК Отложено
13/04/2009 10:30 54 602/2008 II Тодорова Чл. 195 ал. 1 и чл. 194 ал. 1 НК Отложено
09/04/2009 14:00 35 238/2008 III Атанасова НП - ЗМ Отложено
09/04/2009 13:30 20 431/2008 III Атанасова Чл. 196 вр. чл. 195 и 194 НК Отложено
09/04/2009 11:00 36 530/2008 III Атанасова НП - РИОКОЗ Отложено
09/04/2009 10:00 73 569/2008 III Атанасова Жалба срещу НП Отложено

Посещения:852496