Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
12/05/2009 14:00 40 48/2009 III Атанасова Чл. 216 ал. 4 вр. ал. 1 НК Отложено
12/05/2009 13:30 16 328/2007 I Михайлова 0900 - ЗСПЗЗ Отложено
12/05/2009 13:30 32 166/2008 III Атанасова Частна тъжба Отложено
12/05/2009 13:30 35 480/2008 I Михайлова Чл. 170 ал. 2 вр. ал. 1 НК Отложено
12/05/2009 10:30 50 368/1996 I Михайлова 0300 - Чл. 34 ЗС Отложено
12/05/2009 10:30 76 67/2009 I Михайлова Чл. 251 ал. 1 НК Отложено
12/05/2009 10:00 15 7/2009 III Атанасова 0400 - Делба Отложено
12/05/2009 10:00 66 363/2008 VI Гергинска Чл. 242 ал. 3 вр. ал. 1 б."б" НК Отложено
12/05/2009 09:30 7 346/2008 III Атанасова 0200 - Иск Отложено
11/05/2009 14:00 47 166/2009 III Атанасова Чл. 157 от ЗЗ Отложено
11/05/2009 13:30 18 91/2009 II Тодорова Чл. 235 ал. 1 пр. 2 НК Отложено
11/05/2009 13:30 44 340/2008 V Маркова 0400 - Делба Отложено
11/05/2009 13:30 65 251/2001 IV Крумов Чл. 242 ал. 4 вр. ал. 1 НК Отложено
11/05/2009 11:30 1 3/2009 II Тодорова Жалба срещу НП по ЗДвП Отложено
11/05/2009 11:30 36 177/2008 V Маркова 0300 - Чл. 97 ал. 1 ГПК Отложено

Посещения:866876