Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
07/04/2009 10:00 39 317/2007 VI Гергинска 0400 - Чл. 278 ГПК - Делба Отложено
07/04/2009 09:30 58 56/2009 III Атанасова 0801 - ЗЗСДН Отложено
06/04/2009 14:00 48 539/2008 I Михайлова Чл. 343б. ал. 2 вр. ал. 1 НК Отложено
06/04/2009 13:30 37 404/2008 I Михайлова Чл. 196 ал. 1 т. 1 НК Отложено
06/04/2009 11:30 33 507/2008 I Михайлова Чл. 148 ал. 1 т. 1 НК Отложено
06/04/2009 11:30 55 30/2009 II Тодорова Чл. 78а. НК Отложено
06/04/2009 11:00 26 340/2007 I Михайлова 0400 - Делба Отложено
06/04/2009 10:30 29 390/2008 I Михайлова НП - ИААА Отложено
06/04/2009 10:30 45 57/2009 I Михайлова НП - Д. "Инспекция по труда" Отложено
03/04/2009 10:00 38 188/2008 VI Гергинска 0300 - Чл. 108 ЗС Отложено
02/04/2009 14:00 19 532/2008 VI Гергинска Кумулация Отложено
02/04/2009 14:00 56 448/2007 III Атанасова Чл. 343в. ал. 2 вр. ал. 1 НК Отложено
02/04/2009 13:30 51 534/2008 VI Гергинска Частна тъжба Отложено
02/04/2009 10:30 3 119/1995 I Михайлова Чл. 282 ал. 3 вр. чл. 26 ал. 4 НК Отложено
02/04/2009 10:30 12 621/2008 VI Гергинска НП - ЗДвП Отложено

Посещения:851257