Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
02/04/2009 10:00 4 156/2008 VI Гергинска 0300 - Чл. 97 ал. 1 ГПК Отложено
02/04/2009 10:00 29 253/2008 VI Гергинска НП - ЗМ Отложено
01/04/2009 10:30 73 3/2009 II Тодорова НП - ЗДвП Отложено
31/03/2009 11:00 50 535/2008 VI Гергинска Чл. 194 ал. 1 НК Отложено
31/03/2009 10:00 25 22/2009 VI Гергинска Чл. 78а. НК Отложено
30/03/2009 14:00 10 294/2008 VI Гергинска 0200 - Иск Отложено
30/03/2009 13:30 8 155/2008 VI Гергинска 0310 - Чл. 14 ал. 4 ЗСПЗЗ Отложено
30/03/2009 10:30 74 2/2009 II Тодорова НП - ЗДвП Отложено
30/03/2009 10:00 13 309/2005 VI Гергинска 0400 - Делба Отложено
26/03/2009 13:30 76 570/2008 III Атанасова Чл. 339 ал. 1 НК Отложено
26/03/2009 10:30 74 522/2008 III Атанасова Жалба срещу НП Отложено
26/03/2009 09:30 46 614/2008 III Атанасова Чл. 78а. НК Отложено
25/03/2009 10:30 83 317/2007 V Маркова Чл. 195 ал. 1 НК Отложено
24/03/2009 14:00 103 440/2008 III Атанасова Реабилитация Отложено
24/03/2009 13:30 25 62/2009 II Тодорова 0110 - Чл. 99 ал. 1 СК Отложено

Посещения:851273