Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
24/03/2009 13:30 99 531/2004 III Атанасова Чл. 251 ал. 1 НК Отложено
24/03/2009 11:00 28 92/2009 II Тодорова Чл. 343б. ал. 1 вр. ал. 2 НК Отложено
24/03/2009 10:00 33 56/2009 III Атанасова 0801 - ЗЗСДН Отложено
24/03/2009 09:30 2 45/2007 III Атанасова 0200 - Чл. 86 ЗЗД Отложено
24/03/2009 09:30 19 261/2002 III Атанасова 0400 - Делба Отложено
23/03/2009 13:30 104 84/2009 V Маркова Чл. 78а. НК Отложено
23/03/2009 12:00 39 264/2008 V Маркова 0400 - Делба Отложено
23/03/2009 11:00 53 578/2008 VI Гергинска Чл. 129 ал. 2 вр. ал. 1 НК Отложено
23/03/2009 10:30 28 56/2006 VI Гергинска Делба Отложено
23/03/2009 10:00 18 31/2009 VI Гергинска 0900 - Жалба срещу адм. акт Отложено
23/03/2009 10:00 98 564/2008 V Маркова НП - ЗМ Отложено
20/03/2009 14:30 102 586/2008 V Маркова Чл. 343б. ал. 1 НК Отложено
20/03/2009 13:30 91 609/2008 V Маркова Чл. 308 ал. 7 НК Отложено
20/03/2009 10:00 94 410/2008 V маркова Чл. 234 НК Отложено
19/03/2009 14:00 59 604/2008 V Маркова Чл. 343б. ал. 1 НК Отложено

Посещения:851295