Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
19/03/2009 13:30 54 111/2008 III Атанасова Чл. 279 ал. 2 НК Отложено
19/03/2009 13:00 95 317/2007 V Маркова Чл. 195 ал. 1 НК Отложено
19/03/2009 10:30 44 160/2007 III Атанасова Чл. 279 ал. 1 НК Отложено
19/03/2009 10:00 47 27/2008 III Атанасова Жалба срещу НП Отложено
18/03/2009 14:00 54 340/2008 V Маркова 0400 - Делба Отложено
18/03/2009 11:30 37 339/2007 V Маркова 0400 - Чл. 278 ГПК Отложено
18/03/2009 11:30 71 9/2009 II Тодорова НП - ЗДвП Отложено
18/03/2009 11:00 58 2/2009 II Тодорова 0900 - ЗСПЗЗ Отложено
18/03/2009 10:30 36 427/2008 I Михайлова Чл. 311 ал. 1 НК Отложено
18/03/2009 10:00 50 341/2008 V Маркова 0400 - Делба Отложено
17/03/2009 14:00 31 177/2008 V Маркова Чл. 97 ГПК Отложено
17/03/2009 13:30 24 389/2006 V Маркова Чл. 14 ал. 4 ЗСПЗЗ Отложено
17/03/2009 13:30 45 464/2008 III Атанасова Чл. 343б ал. 1 НК Отложено
17/03/2009 11:30 21 221/2008 V Маркова 341 ГПК Отложено
17/03/2009 11:00 22 97/2007 V Маркова Чл. 14 ал. 4 ЗСПЗЗ Отложено

Посещения:851315