Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
26/01/2009 13:00 59 596/2008 V Маркова Хулиганство Отложено

Посещения:851308