Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
12/02/2009 11:30 14 246/2008 I Михайлова Чл. 19 ал. 3 ЗЗД Отложено
11/02/2009 13:30 5 295/2005 І Михайлова Отложено
11/02/2009 13:30 16 539/2008 І Михайлова Отложено
11/02/2009 10:30 3 158/2008 І Михайлова Отложено
03/02/2009 11:30 80 408/2007 VI Гергинска Чл. 279 ал. 1 НК Отложено
03/02/2009 10:00 91 585/2008 V Маркова Чл. 343б. ал. 1 НК Отложено
28/01/2009 10:30 2 337/2008 VI Гергинска Отложено
27/01/2009 10:30 35 574/2008 VI Гергинска Чл. 343б. ал. 1 НК Отложено
27/01/2009 10:30 55 547/2008 V Маркова 343б. ал. 1 НК Отложено
26/01/2009 13:00 58 557/2008 V Маркова Чл. 343в. ал. 2 НК Отложено
26/01/2009 13:00 59 596/2008 V Маркова Хулиганство Отложено

Посещения:892229