Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
28/01/2020 14:15 17 19/2019 Гражданско III Великова чл. 49 ал. 1 СК отложено
28/01/2020 14:00 16 333/2018 Гражданско III Великова чл. 415 ГПК отложено
28/01/2020 14:00 35 251/2019 Наказателно I Гергинска чл. 78 а,НК отложено
28/01/2020 13:30 14 670/2016 Гражданско III Великова ДЕЛБА отложено
28/01/2020 13:30 18 372/2019 Гражданско III Великова чл. 124, ГПК отложено
28/01/2020 13:30 28 177/2016 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
28/01/2020 10:30 13 219/2016 Гражданско III Великова ДЕЛБА отложено
28/01/2020 10:30 29 207/2015 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
27/01/2020 13:30 16 643/2018 Наказателно V Маркова чл. 134, ал. 1 НК отложено
27/01/2020 10:30 17 245/2019 Наказателно V Маркова чл. 195, ал. 1НК отложено
24/01/2020 10:30 29 524/2019 Наказателно I Гергинска чл. 129, ал. 2НК отложено
23/01/2020 13:30 23 322/2019 Наказателно III Великова чл. 343 б,НК отложено
23/01/2020 13:00 16 551/2019 Наказателно I Гергинска чл. 207, ал. 1 НК отложено
23/01/2020 11:30 11 612/2016 Гражданско I Гергинска чл. 108 ЗС отложено
23/01/2020 11:00 9 373/2019 Гражданско I Гергинска делба отложено

Посещения:716025