Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
18/06/2019 15:00 5 37/2019 Наказателно III Великова НП отложено
18/06/2019 15:00 27 447/2016 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
18/06/2019 14:30 29 45/2017 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
18/06/2019 13:30 14 714/2018 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
18/06/2019 13:30 41 93/2019 Наказателно III Великова чл. 343 б,ал. 2НК отложено
18/06/2019 13:30 44 643/2018 Наказателно V Маркова чл. 134, ал. 1 НК отложено
18/06/2019 11:59 33 612/2016 Гражданско I Гергинска чл.108,ЗС отложено
18/06/2019 11:30 26 111/2019 Наказателно I Гергинска чл. 183, ал. 1 НК отложено
18/06/2019 10:30 14 260/2014 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
17/06/2019 14:45 58 19/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
17/06/2019 13:45 17 119/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
17/06/2019 13:30 19 184/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
17/06/2019 11:00 7 450/2018 Гражданско V Маркова чл. 127, ал. 2, СК отложено
17/06/2019 10:30 8 608/2018 Гражданско V Маркова ИСК отложено
17/06/2019 10:30 17 170/2019 Гражданско V Маркова чл. 127, ал. 2, чл. 143 СК отложено

Посещения:652201