Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
30/01/2019 11:00 25 446/2017 Гражданско IV Николов чл.32, ЗС отложено
30/01/2019 11:00 44 212/2017 Гражданско III Великова ДЕЛБА отложено
30/01/2019 10:30 5 621/2016 Гражданско IV Николов чл. 341, ал. 1 ГПК отложено
30/01/2019 10:30 16 591/2018 Наказателно V Маркова чл. 157 ЗЗ отложено
30/01/2019 10:00 30 177/2016 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
29/01/2019 10:30 34 560/2018 Наказателно III Великова чл. 78 а, НК отложено
28/01/2019 11:00 4 790/2018 Гражданско III Великова ЗЗДН отложено
25/01/2019 11:45 14 402/2018 Наказателно III Великова чл. 210, чл. 209, чл. 316 НК отложено
24/01/2019 14:00 5 407/2018 Наказателно I Гергинска чл. 131, ал. 1 НК отложено
24/01/2019 14:00 50 715/2017 Наказателно IV Николов отложено
24/01/2019 11:30 51 381/2017 Наказателно IV Николов чл. 130, ал. 2 НК отложено
24/01/2019 11:00 52 447/2018 Наказателно IV Николов НП отложено
24/01/2019 10:30 7 360/2018 Наказателно III Великова чл. 234, ал. 1 НК отложено
24/01/2019 10:30 7 635/2018 Наказателно I Гергинска чл. 149, ал. 2 НК отложено
22/01/2019 15:00 41 633/2018 Наказателно I Гергинска чл. 78 а, НК отложено

Посещения:616377