Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
04/12/2019 10:30 47 825/2018 Гражданско V Маркова чл. 124, ГПК отложено
03/12/2019 15:00 4 45/2017 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
03/12/2019 14:00 46 526/2019 Наказателно III Великова чл. 196, ал. 1 вр. чл. 194 НК отложено
03/12/2019 11:30 23 235/2019 Наказателно III Великова чл. 354 ал. 3 НК отложено
03/12/2019 11:30 48 398/2019 Наказателно III Великова чл. 326, ал. 1 НК отложено
03/12/2019 11:30 48 398/2019 Наказателно III Великова чл. 326, ал. 1 НК отложено
03/12/2019 10:30 8 157/2015 Гражданско III Великова ИСК отложено
03/12/2019 10:30 59 349/2019 Наказателно I Гергинска чл. 270, ал. 1 чл. 343 б,НК отложено
28/11/2019 13:30 24 295/2019 Наказателно III Великова чл. 325, ал. 2 НК отложено
28/11/2019 10:30 5 375/2018 Гражданско III Великова ИСК отложено
27/11/2019 10:31 67 174/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
27/11/2019 10:30 66 173/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
27/11/2019 10:30 68 175/2019 Наказателно V Великова НП отложено
25/11/2019 13:45 46 358/2019 Гражданско V Маркова ЗЗДН отложено
25/11/2019 10:30 21 158/2019 Гражданско V Маркова чл. 49 ал. 1 СК отложено

Посещения:706016