Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
13/04/2021 13:20 68 591/2020 Наказателно I Василев НП отложено
13/04/2021 12:50 61 563/2020 Наказателно I Василев НП отложено
13/04/2021 12:40 59 438/2020 Наказателно I Василев НП отложено
13/04/2021 12:20 57 548/2020 Наказателно I Василев НП отложено
13/04/2021 10:30 22 219/2016 Гражданско I Василев Делба отложено
12/04/2021 12:00 37 654/2017 Гражданско I Василев Делба отложено
12/04/2021 11:30 5 259/2020 Гражданско V Маркова ЗЗДН отложено
12/04/2021 10:30 34 35/2020 Гражданско V Маркова ИСК отложено
12/04/2021 10:30 45 599/2019 Наказателно V Маркова чл. 212, ал. 1 НК отложено
09/04/2021 10:30 58 368/2020 Наказателно IV Николов НП отложено
08/04/2021 15:00 24 134/2021 Наказателно VI Гергинска чл. 343в, ал. 2 НК отложено
08/04/2021 14:45 1 281/2020 Гражданско VI Гергинска чл. 127 СК отложено
08/04/2021 14:15 9 442/2020 Гражданско VI Гергинска ЗЗДН отложено
08/04/2021 13:30 19 870/2019 Гражданско VI Гергинска чл. 32, ал. 2 ЗС отложено
08/04/2021 10:45 8 239/2019 Гражданско II Тодорова ИСК отложено

Посещения:892220