Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
24/09/2019 13:30 22 746/2018 Наказателно I Гергинска НП отложено
24/09/2019 13:30 49 56/2019 Наказателно I Гергинска чл. 129, ал. 2НК отложено
24/09/2019 13:30 54 679/2018 Наказателно I Гергинска НП отложено
24/09/2019 11:00 9 597/2018 Наказателно I Гергинска чл. 270 ал. 1НК, чл. 343 в ал. 3 НК отложено
24/09/2019 10:30 13 207/2015 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
24/09/2019 10:30 52 66/2019 Наказателно III Великова НП отложено
19/09/2019 11:00 20 226/2019 Наказателно I Гергинска чл. 343 в,вр. ал. 1 НК отложено
19/09/2019 10:30 44 560/2018 Наказателно III Великова чл. 78 а,НК отложено
18/09/2019 15:00 54 417/2019 Наказателно V Маркова чл. 343 б,НК отложено
18/09/2019 14:30 5 10/2017 Гражданско V Маркова чл. 124, ал. 1 ГПК отложено
18/09/2019 11:30 19 358/2019 Гражданско V Маркова ЗЗДН отложено
18/09/2019 11:00 56 646/2018 Наказателно V Маркова чл. 183, ал. 4 НК отложено
18/09/2019 10:59 23 73/2018 Гражданско V Маркова чл. 124, ал. 1 ГПК отложено
18/09/2019 10:30 55 313/2017 Наказателно V Маркова чл. 129, ал. 2НК отложено
17/09/2019 13:30 36 232/2019 Наказателно III Великова чл. 281, ал. 2 НК отложено

Посещения:689890