Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
20/08/2019 11:00 21 368/2019 Гражданско III Великова чл. 26, ал. 2 ЗЗД отложено
20/08/2019 10:30 15 418/2018 Гражданско III Великова чл. 49 ал. 1 СК отложено
19/08/2019 13:30 45 93/2019 Наказателно III Великова чл. 343 в,вр. ал. 1 НК отложено
08/08/2019 10:30 2 162/2019 Гражданско I Гергинска ЗЗДН отложено
08/08/2019 10:30 4 441/2019 Наказателно I Гергинска УБДХ отложено
08/08/2019 10:30 5 440/2019 Наказателно I Гергинска УБДХ отложено
06/08/2019 13:30 8 253/2019 Гражданско III Великова ЗЗДН отложено
06/08/2019 10:30 11 627/2018 Гражданско III Великова чл. 49 СК отложено
05/08/2019 10:30 10 162/2019 Гражданско I Гергинска ЗЗДН отложено
26/07/2019 14:00 72 217/2017 Наказателно VI Йорданов чл. 280, ал. 2 НК отложено
26/07/2019 13:00 60 127/2014 Наказателно VI Йорданов чл. 195, ал. 1НК отложено
18/07/2019 10:30 61 67/2019 Наказателно III Великова НП отложено
17/07/2019 14:30 24 741/2017 Гражданско V Маркова ИСК отложено
17/07/2019 14:00 26 621/2016 Гражданско V Маркова чл. 341, ал. 1 ГПК отложено
16/07/2019 10:30 53 235/2019 Наказателно III Великова чл. 354 ал. 3 НК отложено

Посещения:674210