Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
16/03/2020 11:00 10 689/2019 Наказателно V Маркова чл. 381, НК отложено
16/03/2020 10:30 6 859/2019 Гражданско V Маркова ЗЗДН отложено
16/03/2020 10:00 8 184/2019 Гражданско V Маркова чл. 422 ГПК отложено
10/03/2020 10:30 64 295/2019 Наказателно III Великова чл. 325, ал. 2 НК отложено
09/03/2020 11:30 4 212/2017 Гражданско V Маркова делба отложено
09/03/2020 10:30 1 255/2019 Наказателно V Маркова чл. 281, ал. 2 НК отложено
05/03/2020 10:30 48 375/2018 Гражданско III Великова ИСК отложено
04/03/2020 14:00 40 366/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
04/03/2020 13:30 39 456/2019 Наказателно V Маркова чл. 195, ал. 1НК отложено
04/03/2020 11:00 21 621/2016 Гражданско V Маркова ДЕЛБА отложено
04/03/2020 10:30 20 300/2018 Гражданско V Маркова ДЕЛБА отложено
04/03/2020 10:30 37 71/2020 Наказателно III Станкева чл. 427, ал. 1 НПК отложено
02/03/2020 10:30 23 28/2018 Наказателно V Маркова чл.149 ал. 2 НК отложено
26/02/2020 11:30 41 231/2019 Наказателно V Маркова НП отложено
26/02/2020 10:30 28 56/2019 Наказателно I Гергинска чл. 129, ал. 2НК отложено

Посещения:755935