Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
04/04/2019 11:30 9 260/2014 Гражданско I Гергинска ДЕЛБА отложено
04/04/2019 11:15 52 709/2018 Наказателно III Великова НП отложено
04/04/2019 11:00 51 640/2018 Наказателно III Великова НП отложено
04/04/2019 10:30 50 420/2018 Наказателно III Великова НП отложено
03/04/2019 11:00 11 21/2017 Гражданско I Гергинска ИСК отложено
02/04/2019 14:00 42 20/2019 Наказателно I Гергинска чл.144,ал.3, НК отложено
02/04/2019 13:30 1 93/2019 Наказателно III Великова чл. 343 б,ал. 2НК отложено
02/04/2019 11:30 29 375/2018 Гражданско III Великова ИСК отложено
01/04/2019 11:30 17 469/2018 Гражданско III Великова чл. 49 СК отложено
01/04/2019 11:00 55 747/2018 Наказателно V Маркова чл. 78 а, НК отложено
01/04/2019 11:00 58 313/2018 Наказателно V Маркова чл. 129, ал. 2НК отложено
01/04/2019 10:30 18 787/2018 Наказателно V Маркова НП отложено
28/03/2019 13:30 45 407/2018 Наказателно I Гергинска чл. 131, ал. 1 НК отложено
28/03/2019 11:30 10 612/2016 Гражданско I Гергинска чл. 108 ЗС отложено
28/03/2019 11:29 58 751/2018 Наказателно I Гергинска НП отложено

Посещения:629975