Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
26/10/2020 11:00 53 655/2019 Гражданско V Маркова чл. 79 ЗЗД отложено
26/10/2020 10:30 54 154/2020 Гражданско V Маркова чл. 144 ГПК отложено
23/10/2020 10:30 47 524/2019 Наказателно I Гергинска чл. 129, чл. 142, чл. 343 б НК отложено
22/10/2020 14:20 9 435/2020 Гражданско I Василев ЗЗДН отложено
22/10/2020 14:00 62 858/2019 Гражданско I Василев иск отложено
20/10/2020 11:15 85 214/2020 Наказателно III Гащарова НП отложено
15/10/2020 11:10 29 431/2020 Наказателно I Василев чл. 155 ЗЗ отложено
13/10/2020 13:00 8 164/2020 Наказателно III Гащарова НП отложено
13/10/2020 12:00 21 372/2020 Наказателно I Василев чл. 131 НК отложено
13/10/2020 12:00 28 430/2020 Наказателно I Василев чл. 155 ЗЗ отложено
13/10/2020 11:30 2 435/2020 Гражданско I Василев ЗЗДН отложено
13/10/2020 11:30 88 113/2020 Наказателно III Гащарова НП отложено
12/10/2020 12:00 62 334/2020 Наказателно I Василев НП отложено
11/10/2020 13:00 13 436/2020 Гражданско I Василев ЗЗДН отложено
07/10/2020 10:30 11 461/2020 Наказателно I Василев чл. 65 НПК отложено

Посещения:832525