Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
24/09/2020 11:00 32 387/2020 Наказателно V Маркова чл. 343 б НК отложено
31/08/2020 13:30 94 255/2019 Наказателно V Маркова чл. 281, ал. 2 НПК отложено
28/08/2020 10:30 18 360/2020 Наказателно I Василев чл. 65 НПК отложено
14/08/2020 10:30 3 235/2019 Наказателно III Гащарова чл. 354 НК отложено
30/07/2020 11:00 6 295/2019 Наказателно ІІІ Родопски чл.325, ал.2 НК отложено
29/07/2020 11:25 12 771/2019 Гражданско III Родопски чл. 178 ЗМВР отложено
29/07/2020 11:20 8 759/2019 Гражданско III Родопски чл. 178 ЗМВР отложено
29/07/2020 11:10 10 768/2019 Гражданско III Родопски чл. 178 ЗМВР отложено
29/07/2020 11:05 9 776/2019 Гражданско III Родопски чл. 178 ЗМВР отложено
22/07/2020 11:15 17 654/2017 Гражданско III Родопски делба отложено
22/07/2020 11:00 2 89/2019 Гражданско III Родопски делба отложено
22/07/2020 11:00 16 691/2017 Гражданско III Родопски делба отложено
22/07/2020 10:40 1 527/2016 Гражданско III Родопски делба отложено
21/07/2020 10:30 2 870/2019 Гражданско III Родопски чл. 32, ал. 2 ЗС отложено
21/07/2020 10:00 10 731/2018 Гражданско III Родопски ИСК отложено

Посещения:832524