Банкови сметки

 

У Н И К Р Е Д И Т  Б У Л Б А Н К
BIC КОД: UNCRBGSF


IBAN: BG96 UNCR 9660 3171 1049 10 - Приходна сметка за държавни такси, глоби и разноски
BIC: UNCRBGSF  УниКредит Булбанк - гр. Сливница

IBAN: BG92 UNCR 9660 3371 1049 17 - Набирателна сметка за депозити за вещи лица, парични гаранции по наказателни и граждански дела
BIC: UNCRBGSF  УниКредит Булбанк - гр. Сливница

IBAN: BG92 UNCR 9660 3371 1049 17 - Държавен съдебен изпълнител
BIC: UNCRBGSF  УниКредит Булбанк - гр. Сливница


Посещения:906003