Контакти

Адрес:
п.к. 2200, гр. Сливница, пл. Съединение 1
тел. (0727) 42247
тел. 0877/892332 - Административен секретар
тел. 0879/911583 секретари
тел. 0879/401185 - деловодство и архива
тел. 0879/401-186 - счетоводство
факс: (0727) 42386
e-mail: slivnitsa-rs@justice.bg
e-mail: rs_slivnitza@abv.bg

Административен секретар:
тел. (0727) 423 86

Счетоводство и Каса:
Виктория Колева
тел. (0727) 423 86

Съдебни Секретари:
Жанета Божилова
Галина Владимирова
Емилия Кузева
Петър Петров
тел. (0727) 422 58
Сузанка Борисова
тел. (0727) 422 47

Секретар СИС:
Биляна Любенова
тел. (0727) 425 26

Деловодство:
Димитрина Лозанова
Димка Митева
Марияна Димитрова
Евдокия Вецкова
тел. (0727) 422 47
Грета Свиленова - по вписвания
тел. (0727) 424 83

Бюро съдимост и регистратура:
Лунка Пелова
тел. (0727) 422 47

Призовкар
:
Бойко Иванов
тел. (0727) 422 47

Чистач:
Маруся Борисова
тел. (0727) 422 58


Посещения:905958