Обяви и съобщения на Районен съд гр. Сливница

СЪОБЩЕНИЕ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД – СЛИВНИЦА МАНДАТ 2020-2024 Г. /положили клетва на 09.12.2020 г./: тук

СЪОБЩЕНИЕ


СЪОБЩЕНИЕ


СЪОБЩЕНИЕ


СЪОБЩЕНИЕ


СЪОБЩЕНИЕ


СЪОБЩЕНИЕ


СЪОБЩЕНИЕ


СЪОБЩЕНИЕ


СЪОБЩЕНИЕ


СЪОБЩЕНИЕ


СЪОБЩЕНИЕ


СЪОБЩЕНИЕ
На основание решение по протокол № 9/15.03.2020 г., от извънредното заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, по повод обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение, във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) в периода от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г., и във връзка с организацията на работа, ръководството на Районен съд - Сливница уведомява, че съдебните заседания по насрочените дела за 18.03.2020 г. на III състав при Районен съд – Сливница, се отсрочват както следва:

НОХД № 90/2020 г. – 19.05.2020 г. от 11:15 часа

ГР.Д. № 527/2016 г. – 19.05.2020 г. от 11:00 часа

ГР.Д. № 89/2019 г. – 19.05.2020 г. от 11:15 часа

ГР.Д. № 270/2019 г. – 19.05.2020 г. от 10:45 часа

ГР.Д. № 646/2019 г. – 19.05.2020 г. от 10:45 часа

ГР.Д. № 582/2019 г. - 19.05.2020 г. от 10:00 часа

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Съдебна ваканция - документа може да разгледате тук

СЪОБЩЕНИЕ

Информираме Ви, че е обявен национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“. Обявата за конкурса и регламента за провеждането му са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел „Пресцентър“ – подраздел „Дни на отворените врати“ . За запознаване с Регламента, моля натиснете тук

На 19.04.2019 г. от 9.00 часа до 16.00 часа в Районен съд – Сливница ще се проведе "Ден на отворените врати". Инициативата ще бъде съвместно с Районна прокуратура – Сливница на теми: „Насилието в училищата“, „Запознаване с опасностите в интернет пространството“, „Системата на правораздаването в България“.

 


Посещения:905953