Изследване сред граждани и адвокати

 1. Според Вас, разумен ли е срока, в който се разглеждат делата ?

  1. Разглеждането на едно дело отнема прекалено много време
  2. Делата се разглеждат в разумен срок
  3. Не мога да преценя
 2. Според Вас, делата отлагат ли се често?

  1. Отлагат се прекалено често
  2. Отлагат се толкова, колкото е необходимо
  3. Не мога да преценя
 3. Според Вас, кои са основните причини за отлагането на делата?

  1. Представяне на болнични листове от адвокатите и страните
  2. Неправилно призоваване на страните по делото
  3. Не явяване на свидетелите
  4. Искания за представяне на нови доказателства
  5. Не представяне навреме на исканата съдебната експертиза или неявяване на вещото лице
  6. Неявяване на адвокатите поради ангажираност по друго дело
  7. Неявяване на страните
  8. Не мога да преценя
 4. Според Вас, по чия вина се отлагат делата?

  1. Съд
  2. Адвокати
  3. Свидетели
  4. Другата страна
  5. Вещите лица
  6. Служителите в съда
  7. Друго
 5. Според Вас, какъв е разумния срок за насрочване на ново съдебно заседание?

  1. 2 седмици
  2. 1 месец
  3. 2 месеца
  4. 3 месеца
  5. повече

Посещения:905930