Изследване сред граждани и адвокати

 1. Според Вас, разумен ли е срока, в който се разглеждат делата ?

  1. 32 (50%)Разглеждането на едно дело отнема прекалено много време
  2. 27 (42%)Делата се разглеждат в разумен срок
  3. 4 (6%)Не мога да преценя
 2. Според Вас, делата отлагат ли се често?

  1. 33 (52%)Отлагат се прекалено често
  2. 25 (39%)Отлагат се толкова, колкото е необходимо
  3. 5 (7%)Не мога да преценя
 3. Според Вас, кои са основните причини за отлагането на делата?

  1. 30 (20%)Представяне на болнични листове от адвокатите и страните
  2. 16 (11%)Неправилно призоваване на страните по делото
  3. 21 (14%)Не явяване на свидетелите
  4. 20 (13%)Искания за представяне на нови доказателства
  5. 13 (8%)Не представяне навреме на исканата съдебната експертиза или неявяване на вещото лице
  6. 19 (13%) Неявяване на адвокатите поради ангажираност по друго дело
  7. 20 (13%)Неявяване на страните
  8. 6 (4%)Не мога да преценя
 4. Според Вас, по чия вина се отлагат делата?

  1. 9 (7%)Съд
  2. 34 (29%)Адвокати
  3. 21 (18%)Свидетели
  4. 23 (19%)Другата страна
  5. 16 (13%)Вещите лица
  6. 4 (3%)Служителите в съда
  7. 9 (7%)Друго
 5. Според Вас, какъв е разумния срок за насрочване на ново съдебно заседание?

  1. 27 (42%)2 седмици
  2. 23 (36%)1 месец
  3. 10 (15%)2 месеца
  4. 1 (1%)3 месеца
  5. 2 (3%)повече

Посещения:905969