Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
20/09/2021 13:30 4 601/2015 Гражданско V Маркова чл. 124 ГПК отложено
30/06/2021 10:00 46 5/2020 Гражданско V Маркова ИСК насрочено
24/06/2021 11:30 44 787/2018 Гражданско VI Гергинска Делба насрочено
24/06/2021 10:30 38 474/2018 Гражданско VI Гергинска Делба насрочено
24/06/2021 10:30 39 382/2020 Гражданско VI Гергинска ИСК насрочено
21/06/2021 13:30 13 439/2020 Наказателно V Маркова НП насрочено
17/06/2021 14:15 68 93/2019 Наказателно VI Гергинска чл. 343б, ал. 1 НК насрочено
17/06/2021 14:00 57 18/2021 Наказателно VI Гергинска НП насрочено
17/06/2021 10:00 48 606/2020 Наказателно VI Гергинска НП отложено
14/06/2021 10:00 62 360/2018 Наказателно IV Тодорова чл. 234, ал. 1 НК насрочено
10/06/2021 15:30 41 55/2021 Гражданско VI Гергинска ЧЛ. 422 ГПК насрочено
10/06/2021 15:00 16 273/2020 Гражданско VI Гергинска чл. 124 ГПК насрочено
10/06/2021 14:15 18 188/2020 Гражданско VI Гергинска ИСК насрочено
10/06/2021 14:00 20 867/2019 Гражданско VI Гергинска чл. 415 ГПК насрочено
10/06/2021 10:30 42 28/2018 Наказателно V Маркова чл. 149, ал. 2 НК насрочено

Посещения:905944