Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
10/06/2021 09:30 69 528/2017 Наказателно VI Гергинска чл. 343в, ал. 2 НК насрочено
09/06/2021 10:30 45 194/2020 Наказателно V Маркова чл. 234, ал. 1 НК насрочено
08/06/2021 11:40 46 462/2020 Наказателно I Василев НП насрочено
08/06/2021 11:20 35 465/2018 Гражданско I Василев ИСК насрочено
08/06/2021 11:10 48 595/2020 Наказателно I Василев НП насрочено
08/06/2021 11:00 47 593/2020 Наказателно I Василев НП насрочено
08/06/2021 10:30 34 407/2018 Гражданско I Василев Делба насрочено
05/06/2021 10:15 25 134/2021 Наказателно VI Гергинска чл. 343в, ал. 2 НК насрочено
01/06/2021 13:30 7 152/2017 Гражданско I Василев Делба насрочено
01/06/2021 13:30 55 170/2020 Наказателно VI Гергинска чл. 331, ал. 3 НК насрочено
01/06/2021 12:45 33 438/2020 Наказателно I Василев НП насрочено
01/06/2021 12:30 30 654/2017 Гражданско I Василев Делба насрочено
01/06/2021 12:15 28 219/2016 Гражданско I Василев Делба насрочено
01/06/2021 10:30 71 464/2020 Наказателно V Маркова чл. 155 ЗЗ насрочено
27/05/2021 15:30 42 646/2020 Гражданско VI Гергинска ИСК насрочено

Посещения:905919