Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
19/05/2021 13:30 29 599/2019 Наказателно V Маркова чл. 212, ал. 1 НК отложено
19/05/2021 11:30 44 470/2019 Наказателно V Маркова чл. 339, ал. 1 НК насрочено
19/05/2021 10:30 29 470/2020 Наказателно V Маркова чл. 235, ал. 2 НК отложено
18/05/2021 13:45 15 484/2020 Наказателно I Василев чл. 279,ал. 1 НК насрочено
18/05/2021 13:30 5 558/2020 Гражданско I Василев чл. 208 КЗ насрочено
18/05/2021 13:00 35 612/2019 Гражданско I Василев ИСК отложено
18/05/2021 12:40 34 629/2019 Гражданско I Василев ИСК отложено
18/05/2021 12:20 33 205/2019 Гражданско I Василев ИСК отложено
18/05/2021 11:40 31 434/2020 Гражданско I Василев ЧЛ. 422 ГПК отложено
18/05/2021 11:20 63 42/2021 Наказателно I Василев чл. 3436, ал. 2 НК отложено
18/05/2021 10:30 40 60/2021 Наказателно I Василев чл. 325, ал. 2 НК отложено
17/05/2021 11:00 15 239/2020 Гражданско V Маркова ИСК насрочено
17/05/2021 10:00 14 656/2019 Гражданско V Маркова ЧЛ. 422 ГПК отложено
14/05/2021 10:00 28 368/2020 Наказателно IV Георги НП насрочено
13/05/2021 14:30 22 22/2021 Наказателно VI Гергинска чл. 279,ал. 1 НК отложено

Посещения:905998